Eszkola

Stężenie procentowe obliczenia

Stężenie procentowe mówi, ile części wagowych (lub objętościowych) substancji rozpuszczonej znajduje się w 100 częściach wagowych (lub objętościowych) roztworu. Oblicza się je zgodnie ze wzorem:

Stężenie procentowe

gdzie Cp to stężenie procentowe, ms - masa substancji rozpuszczonej, a mr - masa roztworu.

 

Zadanie

Do 150 ml wody dodano 3,5 g kwasu cytrynowego i dokładnie wymieszano. Następnie odparowano roztworu 50 ml wody. Oblicz początkowe stężenie procentowe roztworu i stężenie procentowe uzyskane po odparowaniu wody. Załóż, że gęstość wody jest równa 1 g/cm3.

Rozwiązanie

Dane:

Vw1 = 150 ml = 150 cm3

d = 1 g/cm3

ms = 3,5 g

Vw2 = 50 ml = 50 cm3

d = m/V -> m = d * V

mw1 = 1 g/cm* 150 cm3 = 150 g

mr1 = 150 g + 3,5 g = 153,5 g

Cp1 = 3,5 g / 153,5 g *100% = 2,28% 

 

mw2 = 1 g/cm* 50 cm3 = 50 g

mr2 = 153,5 g - 50 g = 103,5 g

Cp1 = 3,5 g / 103,5 g *100% = 3,38%

Odpowiedź: Wyjściowe stężenie kwasu wynosiło 2,28%, po odparowaniu 50 ml wody wzrosło do 3,38%.

Jak obliczyć stężenie procentowe - wyniki

6×5 =