Eszkola

Stężenie reagentów a szybkość reakcji obliczenia

Szybkość reakcji chemicznej definiowana jest jako zmiana stężenie molowego reagentu w jednostce czasu. Szybkość reakcji zależna jest od: stężenia reagentów, temperatury, ciśnienia (dla reakcji przebiegających w fazie gazowej), środowiska (jak np. stopień rozdrobnienia, rodzaj rozpuszczalnika, natężenie światła), czy użytego katalizatora. Szybkość reakcji oblicza się za pomocą równania kinetycznego, indywidualnego dla każdej reakcji chemicznej.

 

Zadanie

Równanie kinetyczne reakcji:  N2 + 3H2 → 2NH3 ma postać: v = k * ([H2] * [N2]) / [NH3]. Oblicz jak zmieni się szybkość tej reakcji, jeśli stężenie obu substratów wzrośnie 2,5 raza.

Rozwiązanie:

v1 = k * ([H2] * [N2]) / [NH3]

v2 = k * (2,5 * [H2] * 2,5 [N2]) / [NH3] = k * 6,25 * ([H2] * [N2]) / [NH3]

v2/v1 = (k * 6,25 * ([H2] * [N2]) / [NH3]) / (k * ([H2] * [N2]) / [NH3]) = 6,25 

Odpowiedź: Szybkość reakcji wzrośnie 6,25 raza w porównaniu do szybkości wyjściowej.

Jak obliczyć stężenie reagentów a szybkość reakcji - wyniki

8+8 =

Może Ci się przydać: