Eszkola

Stosunek ilościowy reagentów obliczenia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Zadanie 1

Podczas spalania magnezu powstały 4 g tlenku magnezu. Oblicz ile gram tlenu, uległo reakcji.

Rozwiązanie:

Dane:

mMgO = 4 g

MO2 = 32 g/mol

MMgO = 40 g/mol

2Mg + O2 → 2MgO

Zgodnie z równaniem w wyniku reakcji 2 moli magnezu i 1 mola tlenu cząsteczkowego powstają 2 mole tlenku magnezu.

2*40 g MgO - 32 g O2

4 g MgO - x g O2            x = 1,6 g O2

Odpowiedź: Reakcji uległo 1,6 g O2.

 

Zadanie 2

Siarka reaguje z rtęcią w stosunku wagowym 1:6,25. Ile gramów siarki i rtęci należy użyć, aby uzyskać 145 g siarczku rtęci(II) (HgS)?

Dane:

S : Hg - 1 : 6,25

mHgS = 145 g

6,25 g Hg - 7,25 g HgS

x g Hg - 145 g HgS         x = 125 g Hg

145 g - 125 g = 20 g S

Odpowiedź: Aby uzyskać 145 g siarczku rtęci(II) należy zużyć - 125 g rtęci oraz 20 g siarki.

Jak obliczyć stosunek ilościowy reagentów - wyniki

5-1 =