Eszkola

Wzór na pH roztworu wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na pH roztworu ma postać:

\(\text{pH} = -log [H^+]\)

Wzory na stężenie jonów wodorwych i wodorotlenkowych mają postać:

\([H^+] = 10^{-pH}\)

\([OH^-] = 10^{-pOH}\)

Wyjaśnienie symboli:

\(\text{pH}\)  - ujemny logarytm ze stężenia jonów wodorowych \([-]\)

\([H^+]\) - stężenie jonów wodorowych \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)

\([OH^-]\) - stężenie jonów  wodorotlenkowych \([\dfrac{mol}{dm^3}]\)


Skala pH ma 14 punktów wartości całkowitych, co odpowiada 7 punktom przewagi stężenia jonów wodorowych i 7 punktom przewagi stężenia jonów wodorotlenkowych.
Dla roztworu kwaśnego \(\text{pH} <7\), czyli \([H^+] > \dfrac{1}{10^7} \dfrac{mol}{dm^3}\)
Dla roztworu obojętnego \(\text{pH} = 7\), czyli \([H^+] = \dfrac{1}{10^7} \dfrac{mol}{dm^3}\)
Dla roztworu zasadowego \(\text{pH} >7\), czyli \([H^+] < \dfrac{1}{10^7} \dfrac{mol}{dm^3}\)


Jednostki:

\(mol\) - mol

\(dm^3\) - decymetr sześciennyWzór na iloczyn jonowy wody

Wzór na pH roztworu - jak stosować w praktyce?

7+2 =