Eszkola

Wzór na współczynnik spowolnienia wzór

Wzór na współczynnik spowolnienia wyrażony stosunkiem dwóch szybkości:

\(R=\cfrac{u_x}{u_m}\)

gdzie:

\(R\) - współczynnik spowolnienia,

\(u_x\) - szybkość poruszania się substancji X wzdłuż kolumny \([\frac{cm}{min}]\),

\(u_m\) - szybkość poruszania się fazy ruchomej wzdłuż kolumny \([\frac{cm}{min}]\).


Współczynnik spowolnienia można także wyrazić wzorem uzależniającym zawartość próbki w obu fazach:

\(R=\cfrac{x_s}{x_s+x_m}\)

gdzie:

\(x_s\) - zawartość próbki w fazie stacjnoarnej,

\(x_m\) - zawartość próbki w fazie ruchomej.Wzór na współczynnik spowolnienia - jak stosować w praktyce?

6-3 =