Eszkola

Wzór na zredukowany czas retencji wzór

Wzór na zredukowany czas retencji ma postać:

\(t_{R}^{'}=t_R-t_M\)

gdzie:

\(t_{R}^{'}\) - zredukowany czas retencji \([min]\),

\(t_R\) - całkowity czas retencji \([min]\),

\(t_M\) - zerowy czas retencji \([min]\).


Wzór na zredukowany czas retencji - jak stosować w praktyce?

5+2 =