Eszkola

Progi podatkowe definicja i przykłady

W Polsce progi podatkowe dotyczą głównie podatku PIT (ang. Personal Income Tax), czyli podatku dochodowego od osób fizycznych. Jest to podatek, który najczęściej raz w roku płaci każdy obywatel. Istnieje jednak szereg wariantów i zawiłości prawnych umożliwiających zmniejszenie lub zwiększenie jego kwoty (np.: rozliczanie się wspólnie z małżonkiem itp.). Generalnie podatek ten płaci się od dochodu, który został uzyskany w danym roku. Dochodu, a zatem nie przychodu, tylko tego wszystkiego, co zostanie z zarobionej kwoty po odliczeniu wszelkich możliwych do wykazania kosztów. Dlatego najczęściej próbując zmniejszyć kwotę tego podatku poszukuje się dodatkowych kosztów. Tutaj możliwości jest wiele. Np. wykazanie przekazania jakieś kwoty na cele statutowe Organizacji Pożytku Publicznego może dać jakiś procent pomniejszenia kwoty dochodu. Jednakże niezależnie od wartości wykazanych kosztów oraz zaaplikowaniu ulg podatkowych, jakiś dochód zawsze zostanie i należy go wykazać. W zależności od wielkości tego dochodu płatnik zaklasyfikowany zostaje się do jednego z tzw. progów podatkowych.

W Polsce aktualnie* w przypadku podatku PIT występują dwa progi podatkowe. Tzn., jeśli dochód w skali roku będzie mniejszy niż 85 528 zł to podatek PIT od tej kwoty wynosi 17%*. Jeśli jednak ta kwota zostanie przekroczona to płatnik wchodzi w tzw. drugi próg podatkowy, którego wartość procentowa wyniesie już 32%*. Warto zaznaczyć, że drugi próg podatkowy dotyczy tylko nadwyżki od kwoty przejściowej. Tzn., jeśli dochód w ciągu roku wyniesie 95 528 zł to od kwoty 85 528 zł płaci się podatek w wysokości 17% tej kwoty, a od nadwyżki, czyli 10 000 zł będzie to już wartość drugiego progu, czyli 32%. 

W ramach ciekawostki można wspomnieć o czymś, co można by potocznie nazwać zerowym progiem podatkowym – mianowicie od niedawno osoby do 26. r.ż. są w Polsce całkowicie zwolnione z podatku dochodowego PIT. Podobnemu zwolnieniu podlegają osoby, które nie przekraczają dochodu ponad tzw. kwotę wolną od podatku, która aktualnie* wynosi 8001,49 zł.
Warto również wspomnieć, że dla przedsiębiorców polski ustawodawca przewidział wybór zmiany rozliczenia podatku PIT opisanego powyżej (uwzględniającego progi), na podatek liniowy, czyli stały niezależnie od kwoty uzyskania przychodu. Jest on procentowo niższy od 32% ustalonych w drugim progu, jednak wiąże się z mniejszą ilością powiększenia kosztów uzyskania przychodu, a tym samym zmniejszenia dochodu. Kwestia ewentualnego wyboru i zmiany formy rozliczenia tego podatku to już rola księgowych i zaawansowanych kalkulatorów. 

*Wszelkie stawki i progi podane są na rok 2020. 

Progi podatkowe Wasze opinie

4×3 =