Eszkola

Promocja definicja i przykłady

Promocja stanowi działanie marketingowe podejmowane przez przedsiębiorstwo. Jego głównym celem jest zwiększenie popytu na konkretne dobra i usługi. Skutecznie przeprowadzone działania promocyjne mogą w znaczący sposób wpływać na decyzje podejmowane przez klientów. Dodatkowo przyczyniają się do poprawy opinii na temat samego przedsiębiorstwa.

Co wpływa na powodzenie promocji?

Promocja na konkretne towary i usługi oferowane przez firmę może zostać odebrana w różny sposób, który zależny jest w dużym stopniu od kilku czynników. Wpływ ma między innymi specyfika konkretnego rynku oraz konkurencyjność na nim. Również stosunek klientów do konkretnego produktu wpływa na to, w jaki sposób odbierana jest promocja. Także zróżnicowanie produktu oraz jego pozycja na rynku mają przełożenie na konkretne postrzeganie kampanii promocyjnych. Samo opracowanie skutecznych działań promocyjnych wymaga zatem wielu analiz i skoncentrowania się na sytuacji rynkowej.

Główne cele działań promocyjnych

Cele, dla których przedsiębiorstwa decydują się na prowadzenie działań promocyjnych można podzielić na dwie grupy:

 • Cele ekonomiczne – w tym przypadku głównym celem jest wzrost wielkości (wartości) sprzedaży lub zwiększenie udziałów w rynku. Cele te są łatwo mierzalne i najczęściej objawiają się wzrostem dochodów.

 • Cele informacyjne – działania promocyjne koncentrują się na zmianie postrzegania konkretnego produktu. Mają na celu zbudowanie lojalności wobec marki i jej lepszej opinii wśród klientów. Działania w tym przypadku mogą także polegać na poinformowaniu klientów o tym, że konkretny produkt pojawił się na rynku i wskazaniu miejsc, gdzie można nabyć towar.

Sposoby prowadzenia działań promocyjnych

Działania promocyjne można obecnie prowadzić na wiele zróżnicowanych sposobów. Wyróżniają się one przede wszystkim skalą oraz bezpośredniością oddziaływania na potencjalnych klientów. Dostępne formy prowadzenia działań promocyjnych to:

 • Reklama – jest to pośrednia forma promocji, która najczęściej skierowana jest do masowego odbiorcy. Odnosi się do konkretnego produktu i dociera również do osób, które nie są zainteresowane konkretnym towarem.

 • Akwizycja – polega na bezpośrednim kontakcie z potencjalnym nabywcą i jej głównym celem jest sprzedaż towaru.

 • Promocja dodatkowo – obejmuje działania, które mają na celu zwiększyć atrakcyjność produktu dla nabywców oraz zwiększyć ich skłonność do zakupu. W tej grupie działań znajduje się wysyłanie próbek czy organizowanie pokazów i degustacji.

 • Public relations – jest to zestaw działań skupiających się na zdobyciu zrozumienia i zaufania wśród opinii publicznej. Najczęściej skupiają się na samym postrzeganiu konkretnego przedsiębiorstwa.

 • Sponsoring – polega na pojawieniu się firmy w roli sponsora na różnego rodzaju wydarzeniach sportowych, kulturalnych czy charytatywnych.

Główne zalety i wady działań promocyjnych

Do największych zalet zalicza się:

 • Szersze informowanie klientów o towarach i usługach

 • Możliwość skuteczniejszego zaspokajania potrzeb

 • Urozmaicenie mediów oraz zapewnienie im źródła dochodów

 • Wpływ na ubarwianie ulic

 • Obniżka cen towarów i podnoszenie ich jakości

 • Tworzenie miejsc pracy dla specjalistów

Wady to natomiast:

 • Zachęcanie do kupowania towarów, których ludzie nie potrzebują

 • Manipulowanie klientami

 • Często koloryzowanie walorów produktu

 • Tworzenie złudnych oczekiwań u odbiorców reklamy

 • Podwyższanie ceny w celu zrekompensowania kosztów promocji

Promocja Wasze opinie

7-2 =

Oprócz promocja może Ci się przydać