Eszkola

Kwota wolna od podatku definicja i przykłady

Polski prawodawca ustanowił pewne kwoty, które zwalniają z opłaty podatku dochodowego od osób fizycznych PIT częściowo lub całkowicie. Jest to zależne od kwoty uzyskania dochodu. Dochód z kolei to kwota ogółu przychodów pomniejszona o koszty. Dodatkowo ustawodawca przewidział szereg ulg, które pozwalają pomniejszyć kwotę uzyskania dochodu, np.: poprzez wykazania przekazania jakieś kwoty na cele statutowe Organizacji Pożytku Publicznego. Tym samym osiągając w skali roku końcową kwotę dochodu na poziomie do 8001,49 zł jesteśmy całkowicie zwolnieni z uiszczenia podatku dochodowego PIT

Jeśli nasz dochód jest większy, kwotę wolną od podatku od naszego dochodu odliczamy, w tym przypadku kwota ta klasyfikuje się następująco. :
8001,49–3091 zł ulgi dla osób, których dochód wynosi od 8001, 50 do 13 000,49 zł.
3091 zł ulgi dla osób o dochodach pomiędzy 13 000,50 zł do 85 5228,50 zł.
3091 zł do 0 zł ulgi dla osób o dochodzie pomiędzy 85 5228,50 zł a 127 000,49 zł.*

*Wszelkie stawki i progi podane są na rok 2020. 

Kwota wolna od podatku Wasze opinie

9-2 =

Oprócz kwota wolna od podatku może Ci się przydać