Eszkola

Dochód brutto definicja i przykłady

Każdy przedsiębiorca, jak i pracownik spotykają się z pojęciem dochodu brutto. Jest to bardzo często wykorzystywane w finansach pojęcie i warto zrozumieć jego prawidłowe znaczenie. Dochód brutto to nic innego jak wynagrodzenie wraz z jego wszystkimi składnikami, czyli składkami ZUS i podatkiem dochodowym. Podane w umowie wynagrodzenie jest bardzo często określane jako wynagrodzenie brutto.

Co składa się na dochód brutto w przypadku umowy o pracę?

Jedną z najczęstszych form zatrudniania pracowników jest umowa o pracę, a zatem warto dowiedzieć się, co tak naprawdę składa się na dochód brutto w przypadku tego rodzaju umowy. Przede wszystkim dochód brutto jest obciążony składami ZUS i zaliczkami na podatek dochodowy. Dopiero po odliczeniu wszystkich składników można dowiedzieć się ile otrzymamy za wykonaną przez nas pracę.

Pierwszym elementem składowym wynagrodzenia brutto jest składka na ubezpieczenie emerytalne. Wynosi ona 19,52 proc. i jest w połowie płacona przez pracownika i pracodawcę.

Drugi element to ubezpieczenie rentowe, które wynosi 8 proc. i pracodawca pokrywa 6,5 proc., a pracownik 1,5 proc.

Pracownik pokrywa w całości ze swojego wynagrodzenia ubezpieczenie chorobowe, które wynosi 2,45 proc. dochodu brutto.

Dochodzi również składka na ubezpieczenie zdrowotne, która wynosi 9 proc. Jest jednak obliczana dopiero po odjęciu powyższych składek i istnieje możliwość jej odliczenia od zapłaconego podatku dochodowego.

Składnikiem dochodu brutto jest również zaliczka na podatek dochodowy. Oblicza się ją dopiero po pomniejszeniu wynagrodzenia o zaliczki na ubezpieczenia społeczne. Dodatkowo od przychodu należy odliczyć koszty jego uzyskania i dopiero od dochodu obliczany jest podatek. Stawka podatku w przypadku umowy o pracę wynosi 17 proc. lub 32 proc. w zależności od osiąganych przychodów.

Znaczenie dochodu brutto dla przedsiębiorcy i pracownika

Umiejętność prawidłowego obliczania dochodu brutto i netto jest bardzo ważna zarówno dla pracownika, jak i pracodawcy. Pracodawcy dzięki wiedzy na temat skutecznego obliczania dochodu będą w stanie ustalić jaką kwotę muszą przeznaczyć na wynagrodzenie, aby pracownik otrzymał pensję, której oczekuje. Należy przy tym pamiętać, że wynagrodzenie brutto pracownika jest niższe niż całkowite koszty, które musi ponieść pracodawca.

Z punktu widzenia pracownika natomiast przeliczanie dochodu brutto pozwala określić jakiej wysokości będzie realna wypłata, czyli ile otrzyma „na rękę”. Odejmując wszystkie składki w powyżej przedstawionej wysokości można sprawnie dokonać wszystkich obliczeń.

Dochód brutto w przypadku przedsiębiorstw

Dochód brutto to pojęcie, które występuje również bezpośrednio w odniesieniu do wyników finansowych przedsiębiorstwa. W takiej sytuacji jako dochód brutto definiujemy nadwyżkę przychodów nad kosztami ich uzyskania jeszcze przed odprowadzeniem należnych podatków. Po uiszczeniu wszystkich opłat i podatków możemy natomiast mówić o uzyskaniu dochodu netto.


 

Dochód brutto Wasze opinie

9-3 =