Eszkola

Dochód definicja i przykłady

Najogólniej rzecz ujmując dochód to suma wszystkich wpływów dóbr po odliczeniu kosztów związanych z tym wpływem. Najprościej przedstawić to posługując się przykładem. Dochodem firmy transportowej jest wszystko to, co zarobi po odjęciu kosztów (paliwa, opłat drogowych, eksploatacji samochodu itd.). Jeśli więc za przewóz jakiegoś towaru przez 100 km właściciel firmy dostanie zapłatę w wysokości 100 zł to kwotę tą nazwiemy przychodem. Ten sam przedsiębiorca będzie musiał zapłacić kierowcy 10 zł, opłacić benzynę za 10 zł i wymienić pióro wycieraczki za 10 zł, co łącznie spowoduje, że będzie miał 30 zł kosztów. Dochodem nazwiemy natomiast różnicę przychodu i kosztów – zatem w tym wypadku będzie wynosił on 70 zł. Dochód może pochodzić z wytwarzania dóbr lub świadczenia usług, tzw. transferów bezzwrotnych (emerytury, renty), świadczenia pracy zarobkowej ale także z inwestycji (tzw. dochód pasywny). Dochód może mieć również charakter finansowy lub być tzw. dochodem w naturze (dochód w postacie jakiegoś dobra – np. nieruchomości). 

Teoretycy ekonomii zastanawiają się nad tym, czy jako dochód możemy uwzględnić darowizny, spadki, wspływy ze sprzedaży jakiś dóbr itd. Podejmują oni również refleksję czy dochód musi być stały, cykliczny i czy właśnie ta cykliczność odróżnia go od zysku. Pozostawiając w pamięci, że takie rozważania mają miejsce, należy zapamiętać, że dochód to wszystko, to co odejmując koszty, jakie musimy ponieść, aby wypracować jakiś przychód pozostanie do naszej dyspozycji. Często wiąże się zatem dochód z konsumpcją. Traktując dochód jako to, co możemy przeznaczyć na konsumpcję. W związku z tym istnieje szereg praw, zależności i funkcji próbujących wykazać zależności od wielkości dochodu względem krzywej popytu na dane dobra, np. dobra normalne, podrzędne czy luksusowe. Większość dóbr ma charakter normalny w związku z czym konsumpcja tych dóbr rośnie wraz ze wzrostem dochodów. 

Warto zaznaczyć, że pojęcie dochodu jest ściśle powiązane z tzw. podatkiem dochodowym. Na jego przykładzie też najpewniej można zrozumieć istotę dochodu. Wysokość tego podatku oblicza się bowiem uwzględniając procent sumy, jaką uzyskamy poprzez obliczenie całości przychodu z danego roku i odjęciu od tego wszelkich dopuszczonych przez ustawodawcę kosztów i ulg. 

Dochód Wasze opinie

3×2 =