Eszkola

Odsetki definicja i przykłady

Mówiąc wprost odsetki są wynagrodzeniem, jakie przysługuje osobie, która udostępnia drugiemu podmiotowi jakąś kwotę pieniężną. Lub inaczej – korzystając z cudzego kapitału ponosimy opłatę zwaną odsetkami. Są one więc ściśle związane z pojęciem długu, kredytu, pożyczki i kapitału finansowego. 

Odsetki zależą od trzech czynników:

  1. kwoty długu,
  2. czasu na jaki został dany kapitał udostępniony,
  3. stóp procentowych.

W przypadku zbyt wysokich odsetek mamy do czynienia z tzw. lichwą, która jest działaniem nieetycznym i w znacznej mierze jest zakazana prawnie. Polski ustawodawca rozróżnia dwa rodzaje odsetek:

odsetki kapitałowe – będące wynagrodzeniem dla osoby udostępniającej swój kapitał, a jednocześnie kosztem dla osoby korzystającej z cudzego kapitału. Np. zaciągając kredyt nie płacimy np. 1500 zł tylko spłacamy ten koszt w ratach, w ramach odsetek. Przykładowo, jeśli całkowity koszt danego kredytu wynosi właśnie 1500 zł, a kredyt będzie miał wielkość 10 000 zł, spłata będzie odbywała się w 10 ratach, to do jednej raty 1000 zł doliczymy 150 zł odsetek. Oczywiście to mocno uproszczony schemat, gdyż do kosztów kredytu bankowego wliczają się jeszcze inne czynniki, aniżeli same odsetki kapitałowe,

odsetki za opóźnienie – są pewnego rodzaju „karą” za zaleganie ze spłatą raty. Najczęściej wzrastają proporcjonalnie do długości opóźnienia. 

Z kolei ze względu na sposób naliczenia odsetki dzielimy na trzy rodzaje:

  • odsetki proste – są prostym procentem danego kapitału doliczonym do danej raty spłaty,
  • odsetki składane – są obliczane wielorazowo po każdym tzw. okresie odsetkowym i każdorazowo doliczane do kapitału,
  • odsetki tzw. dyskonto – odsetki są obliczane i potrącane z góry.

Warto pamiętać, że w relacji z bankami odsetki mogą być dla nas kosztem – w przypadku kredytu. Jednak odsetki mogą stanowić również nasz zysk – dzieje się tak w przypadku np. lokat czy innych mechanizmów depozytowych, gdzie to bank wypłaca nam odsetki za powierzeniem mu naszego kapitału. 
 

Odsetki Wasze opinie

7+1 =