Eszkola

Kredyt a pożyczka definicja i przykłady

Wyrażenia kredyt i pożyczka w potocznej mowie stosowane są zamiennie. Dzieje się tak ze względu na fakt wielu podobieństw. Kluczową jest ta, że zarówno kredyt, jak i pożyczka umożliwiają pozyskanie kapitału dla odbiorcy. Innym podobieństwem jest to, że obie formy oparte są na zawartej umowie. Należy jednak pamiętać, że poza pozornym podobieństwem obu słów, są to nade wszystko pojęcia prawne. Każde z nich jest konkretnie definiowane w polskim ustawodawstwie, posiadają także odmienne warunki pozyskania.

Bardziej liberalną formą jest pożyczka. Może jej udzielić zarówno osoba prawna, jak i fizyczna. Tzn. w przeciwieństwie do kredytu nie musi to być bank. Może to być każda osoba posiadająca zdolność prawną, zarówno prywatnie jak i w ramach prowadzonej działalności gospodarczej. W praktyce pożyczki może udzielić każda osoba pełnoletnia. Pożyczka jest regulowana za pomocą Kodeksu Cywilnego, czyli tego obszaru prawa w Polsce, które reguluje stosunki pomiędzy osobami fizycznymi i osobami prawnymi. Ponadto pożyczka do wartości 1000 zł nie wymaga w Polsce formy udokumentowanej. Tzn. może zostać udzielona na zasadzie tzw. umowy słownej. W praktyce jedna osoba może pożyczyć drugiej np.: 500 zł, jeśli ta słownie zobowiąże się do oddania tych pieniędzy do określonego terminu. Taka sytuacja będzie miała moc prawną, choć może być trudno ją udowodnić. Dodatkowo pożyczka nie musi mieć określonego celu, tzn., pożyczkobiorca nie musi określać na co przeznaczy pożyczone pieniądze. Wreszcie pożyczka nie musi dotyczyć jedynie pieniędzy. Polski ustawodawca reguluje tym pojęciem (pożyczka) również tzw. rzeczy określone co do gatunku. W praktyce zatem można udzielić także pożyczki np.: paliwa, piasku, wody itd. Wreszcie pożyczka może być udzielone odpłatnie lub nieodpłatnie. Tzn. pożyczając 1000 zł pożyczkodawca może ustalić, że zażąda zwrotu 1000 zł lub np.: 1050 zł.

Większym restrykcjom podlega kredyt. Jest to forma prawna, której udzielić może jedynie bank. Umowa kredytu niezależnie od kwoty musi być zawarta na piśmie. Kredyt nie może dotyczyć rzeczy, występuje jedynie w formie pieniężnej. Ponadto kredyt musi mieć określony cel przeznaczenia kapitału, a kredytobiorca może kontrolować wykorzystanie udzielonych środków. Ten instrument finansowy zawsze jest odpłatny, najczęściej w formie odsetek zawartych w danych ratach spłacanego kredytu. Wreszcie kredyt zawsze podlega zabezpieczeniu, np.: poprzez hipotekę.

Warto również wspomnieć, że o ile pożyczki można udzielić nawet przypadkowej osobie, o tyle w przypadku kredytów banki dokonują oceny tzw. zdolności kredytowej. Tj. oceniają czynniki prawdopodobieństwa spłaty kredytu i wypłacalności kredytobiorcy. Składają się na to m. in. takie czynniki jak: wiek kredytobiorcy, forma i rodzaj zatrudnienia, miejsce zamieszkania, przeszłość kredytowa, posiadany majątek, liczba osób w gospodarstwie domowym itd.

Kredyt a pożyczka - podobieństwa i różnice Wasze opinie

7+2 =

Oprócz kredyt a pożyczka - podobieństwa i różnice może Ci się przydać