Eszkola

Dedukcja - od ogółu do szczegółu

Dedukcja opiera się na prawach logiki i działa według zasady „od ogółu do szczegółu”. Wnioski wysuwane są na podstawie ogólnych informacji. Z ich kontekstu można wydzielić części składowe danego problemu i w efekcie przeanalizować każdą z nich z osobna. Wysuwane w ten sposób wnioski dają możliwość poznania poszczególnych elementów badanego procesu, zjawiska, czy obiektu.

Przede wszystkim dedukcja nie wymaga tworzenie nowych twierdzeń czy pojęć. Wszystko opiera się na już istniejących prawdach. W metodzie tej ze zdań ogólnych wyprowadza się zdania szczegółowe, a uzyskany wniosek wynika logicznie z konkretnych przesłanek. Badania prowadzone za pomocą dedukcji, opierają się ściśle na prawach logiki. Polegają na wyprowadzaniu ze zdania lub zdań uznanych za prawdziwe ich następstwa (czyli zdania, które wynika z tamtych w sposób logiczny).

Dedukcja Wasze opinie

5-2 =