Eszkola

7-stopniowa Skala Likerta - Pomoc z metodologii badań

Przydatne kalkulatory i narzędzia

7-stopniowa skala Likerta


Czasami, w celu zwiększenia "czułości skali" stosuje się 7 stopniową skalę Likerta. Skala ta ma postać:

1. Zdecydowanie nie
2. Nie
3. Raczej nie
4. Nie mam zdania
5. Raczej tak
6. Tak
7. Zdecydowanie tak

Taka skala, w porównaniu z "normalną skalą Likerta" bardziej różnicuje odpowiedzi osób badnaych. Mają oni szansę na większe zróżnicowanie własnych odpowiedzi. 


7-stopniowa skala Likerta Wasze opinie

9-3 =