Eszkola

Zmienne niezależne i zależne. Metodologia

Zmienne niezależne i zależne


Głównymi zmiennymi w eksperymencie badawczym są zmienne niezależne oraz zmienne zależne. Zmienna niezależna jest tą zmienną, którą w badaniu manipulujemy (naszym działaniem, zamierzeniem zmieniamy jej wartości, kierunek, siłę).

Zmienna zależna jest tą zmienną którą mierzymy, dokonujemy jej pomiaru, którą nie manipulujemy w badaniu, której wartość jest "zależna" od wartości zmiennej niezależnej. 

Przykład Eksperymentator sprawdzał, czy pobudzenie energetyczne wpływa na sprawność umysłową. Przed egzaminem jedna grupa w ogóle nie piła kawy, druga grupa wypiła słabą kawę, natomiast trzecia grupa wypiła bardzo mocną kawę. Osoby ze wszystkich grup rozwiązywały zadania z matematyki.....

Zmienna niezależna Zmienną niezależną w tym przypadku jest pobudzenie energetyczne (rozumiane jako "moc" wypitej kawy) - tą wartością eksperymentator manipulował wśród badanych grup 

Zmienna zależna Zmienną zależną w tym przypadku jest sprawność umysłowa(rozumiana jako ilość wykonanych poprawnie zadań). Tą wartość eksperymentator badał, mierzył. 


Zmienne niezależne i zależne Wasze opinie

3+9 =
  • J Julia 14.09.2022

    😀