Eszkola

Badania ilościowe. Metodologia badań

Badania ilościowe - idea


Badania ilościowe to badania, w których dokonywany jest pomiar. Mamy do czynienia z takimi zmiennymi, które można zmierzyć: od prostego wskazania ile było danych odpowiedzi do zaawansowanych analiz statystycznych jak analiza czynnikowa, analiza regresji, skalowanie wielowymiarowe. 

W badaniach tego typu istotą jest właśnie pomiar, aby móc porównać ze sobą (z użyciem wiedzy statystycznej) zebrane wyniki. Cała statystyka dotyczy badań typu ilościowego.

Zalety badań ilościowych to:

1) określenie "skali", "wielkości" danych zmiennych

2) porównywanie ze sobą grup

3) określenie czynników mających wpływ na badane zjawisko

4) systematyczny charakter badania

Inaczej patrząc, badania ilościowe to badania, w których interesują nas ilościowe wyniki: jak dużo, co więcej, kto lepiej, itd... Są to najczęściej stosowane w naukach badania z racji ich systematycznego charakteru, nieodzownie połączone ze statystyką.

Pytania zamknięte stosowane w badaniach odnoszą się stricte do badań ilościowych, np:

- Woli Pan napój A czy napój B?

- Określ poziom swojego zadowolenia na skali 1-5, gdzie 1 oznacza całkowicie niezadowolony a 5 oznacza całkowicie zadowolony.

Jednakże pytania otwarte również mogą dotyczyć badań ilościowych, gdy zastosuje się tzw. "kodowanie zmiennych", czyli zaliczanie odpowiedzi do wydzielonych grup odpowiedzi ("ekspercko" bądź na podstawie otrzymywanych wyników) a następnie zliczenie ich występowania wśród osób badanych. 

Badania ilościowe - idea Wasze opinie

3+1 =