Eszkola

Randomizacja, dobór losowy do badania

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Randomizacja I i II stopnia. Dobór losowy


Randomizacja jest to losowy dobór osób do badania. Losowość należy tutaj rozumieć, że każdy przypadek z badanej populacji ma taką samą szansę być uczestnikiem badania co każdy inny. Stosując odpowiednie metody losowania badacze "dają" szansę każdej osobie z populacji na bycie osobą badaną. 

Powody stosowania randomizacji w badaniach to:

1) zminimalizowanie wpływu zmiennych niekontrolowanych. Stosując losowość doboru osób do badania minimalizuje się wpływ niekontrolowanych czynników.

2) odzwierciedlenie charakterystyki populacji (np. Polacy) w badanej próbie (np. 1000 osób)

3) uprawdopodobnienie otrzymanych rezultatów badań

Losowe dobieranie osób do badania sprawia, że jest niewielkie prawdopodobieństwo, że badane grupy będą się różnić między sobą innymi niż zaplanowane przez badacza zmienne, np. badacz nie mierzy poziomu inteligencji osób badanych, ale stosując losowy dobór osób do badania sprawia, że poziom inteligencji w grupach badawczych powinien być podobny.


Gdyby badacz nie zastosował losowości, np. badał swoich znajomych (a jego znajomi to w 100% osoby z wykształceniem wyższym) i chciał wyciągnąć wnioski na całą populację to mógłby popełnić błąd, ponieważ jego próba odwzierciedlałaby jedynie osoby z wykształceniem wyższym.

Najbardziej skuteczną metodą randomizacji jest dwustopniowe losowanie:

Randomizacja I stopnia polega na losowym doborze osób, przypadków do badania

Randomizacja II stopnia polega na losowym doborze osób do grup badawczych spośród osób dobranych w randomizacji I stopnia.

Zatem, gdy z populacji losowo dobieramy osoby do badania, a następnie spośród tych osób losowo przydzielamy je do badanych grup, np. oglądający reklamę A vs oglądający reklamę B, to stosujemy randomizację dwustopniową: I i II stopnia. 

Randomizacja I i II stopnia. Dobór losowy Wasze opinie

2×1 =