Eszkola

Metoda analizy i konstrukcji logicznej - charakterystyka

W metodologii badań wyróżniona została m.in. metoda analizy i konstrukcji logicznej, nazywaną także metodą myślowego eksperymentu. Polega ona na tym, że problem badawczy dzielony jest na mniejsze elementy, które są dokładnie analizowane (każdy z osobna) i  na etapie finalizacji badań pozyskane dane scala się w logiczną całość. Po przeanalizowaniu danych wyjściowych badacz otrzymuje nową całość, która może sugerować optymalne rozwiązanie dla danego problemu. Reasumując, metoda ta opiera się stricte na analizie i syntezie.

Przeanalizowanie z osobna każdego elementu wyselekcjonowanego z całości badanego procesu, jest tzw. ujęciem redukcjonistycznym i stanowi pierwszą fazą metody. Natomiast późniejszy etap podczas łączenia zbadanych elementów w nową, spójną całość kategoryzuje się do ujęcia holistycznego. W myśl tej zasady badacz może tworzyć prawdy ogólne na podstawie otrzymanych wcześniej twierdzeń elementarnych.

Nieodłącznymi czynnikami, technikami badawczymi metody analizy i konstrukcji logicznej są:

  • eksperyment,
  • statystyki,
  • obserwacja.

Ze względu na to, że jest to metoda oparta ściśle na analizie i syntezie, badacz powinien uwzględnić podstawowe zasady logiki, czyli:

  • uogólnianie,
  • abstrahowanie,
  • porównanie.

Według metodologii badań metoda analizy i konstrukcji logicznej jest optymalnie skuteczna, jeśli wiedza badacza o problemie badawczym jest na bardzo wysokim poziomie, a aparat logiczny i procedury badawcze dla danego problemu są opanowane w jak najlepszym możliwym stopniu.

    

Metoda analizy i konstrukcji logicznej Wasze opinie

3×4 =