Eszkola

Indukcja, czyli od szczegółu do ogółu

Indukcja jest przede wszystkim uznawana za rozumowanie redukcyjne, czyli wnioskowanie uprawdopodabniające i zakładające słuszność postawionej wcześniej tezy. W tym przypadku wnioskowanie odbywa się w myśl zasady „od szczegółu do ogółu”.

Na podstawie indukcji formułuje się ogólne wnioski w oparciu o jednostkowe eksperymenty, czy obserwacje konkretnych zjawisk lub ich elementów. Istotą badania jest nie tyle powtarzanie eksperymentu w tych samych warunkach (np. laboratoryjnych), ale także przeprowadzanie go z uwzględnieniem różnych zmiennych w celu wychwycenia czynników mających wpływ na badany proces. Ograniczanie się jedynie do powtarzalności danego eksperymentu nie pozwoli uzyskać do końca wiarygodnych wyników, ponieważ powtórzenie eksperymentu 1000 razy będzie miało taką samą wartość, jak powtórzenie 100 razy. Dodatkowo sprowadzi badanie do ujęcia ilościowego, a nie jakościowego.

Indukcja Wasze opinie

9-3 =