Eszkola

Błąd drugiego rodzaju, błedy wnioskowania

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Błąd drugiego rodzaju

Przy testowaniu/weryfikacji hipotez możemy popełnić błąd drugiego rodzaju. Błąd ten popełniamy wtedy, gdy na podstawie przeprowadzonej analizy statystycznej stwierdzamy, że uzyskane wyniki są nieistotne statystycznie, a są one w rzeczywistości istotne statystycznie. 

Na popełnienie takiego błędu narażamy się wtedy, gdy na przykład: stosujemy nieodpowiednie testy statystyczne do weryfikacji hipotez, stosujemy zbyt restrykcyjnie ograniczenia dla analizy wyników. 

W praktyce oznacza to, że popełnilismy błąd w analizie i na tej podstawie wnioskujemy fałszywość postawionej hipotezy, a w rzeczywistości moglibyśmy stwierdzić, że wyniki są istotne statystycznie.

Błąd drugiego rodzaju Wasze opinie

7+3 =