Eszkola

Czynniki wewnątrzgrupowe - metodologia

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Czynniki wewnątrzgrupowe


Czynnikami wewnątrzgrupowymi określa się taką zmienną, która różnicuje pomiary tej samej grupy osób, przypadków, obserwacji.


Przykład: 

Nauczyciel chciał sprawdzić, czy nowa metoda nauczania jest skuteczna. W tym celu przeprowadził test sprawdzający wyniki uczniów w nauce, następnie wprowadził nowa metodę nauczania, a następnie ponownie zbadał tą samą grupę osób, w celu sprawdzenia, czy wyniki w nauce podniosły się, dzieki wprowadzeniu nowej metody

Można zatem powiedzieć, że czynnikiem wewnątrzgrupowym jest wprowadzenie nowej metody nauczania. 

W porównaniu do czynników międzygrupowych, gdzie dotyczą one rozróżnienia kiliku grup, czynniki wewnątrzgrupowe różnicują "moment" pomiaru tej samej grupy przed i po wprowadzeniu jakiejś zmiany. 


Czynniki wewnątrzgrupowe Wasze opinie

7+2 =