Eszkola

Konstrukcja metryczki. Pomoc statystyczna

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Konstrukcja metryczki


Przy konstrukcji narzędzia badawczego typu: ankieta, kwestionariusz pytania o dane "metryczkowe" zamieszcza się zazwyczaj na początku. Wyjątek stanowi sytuacja, w której podawanie takich danych przez osoby badane na początku badania może zmienić wyniki dalszego etapu badawczego, np. pytanie o rasę w ankiecie dotyczącej rasizmu - w tym przypadku należałoby się zastanowić, czy to pytanie nie powinno być zamieszczone na samym końcu narzędzia. 

Jednym ze sposobów na pomiar danych socjodemograficznych jest zostawienie wolnego miejsca, czyli zadanie pytania otwartego

Płeć......
Wiek......
Wykształcenie....

Jednakże takie rozwiązanie nie jest idealne, ponieważ niektóre pytania mogą być dla osób badanych nie do końca zrozumiałe bądź udzielane przez osoby badane odpowiedzi mogą być mylące.
 
Przykład 1: 
Miejsce zamieszkania: .... odpowiedź: Opatów....

Czy jest to wieś, czy jest to miasto? Załóżmy, że badaczowi zależy, aby w badaniu porównać osoby mieszkające na wsi z osobami mieszkającymi na wsi. Badacz mógłby sprawdzić w spisie czy Opatów jest miastem czy wsią, ale co z sytuacją, kiedy nazwa Opatów dotyczy zarówno wsi jak i miasta? 

Przykład 2:
 
Wykształcenie: .... odpowiedź: rolnik... 

Odpowiedź: Rolnik w tym przypadku jest nazwą raczej wykonywanego zawodu niż poziomu wykształcenia. Na tej podstawie ciężko stwierdzić, czy dana osoba skończyła jedynie podstawówkę, zawodówkę, technikum rolnicze, czy np. studia na SGGW. 

Przykład 3:
 
Aktywność zawodowa: .... fotograf... 

Czy oznacza to, że osoba badana zatrudniona jest w firmie jako fotograf, ma własną firmę fotograficzną, czy tez od czasu do czasu dorabia na zlecenie? 
Dlatego też często spotyka się w badaniach, że badacz podaje możliwe odpowiedzi osobom badanym. W tym przypadku najważniejsze jest, aby badacz podał wszystkie możliwe przypadki odpowiedzi. Brak takich odpowiedzi może spowodować uzyskanie przez badacza błędnym informacji. 

Na przykład:
Wyznanie: katolicyzm, judaizm, prawosławie. 

Co z innymi wyznawcami wiary? Co z osobami niewierzącymi? 

Sytuacja zawodowa: bezrobotny, emeryt/rencista, praca na etat.
 
Co z osobami pracującymi doraźnie, na umowę o dzieło? 

Badacz powinien mieć na uwadze wszelkie możliwe sytuacje. W przypadku kiedy badacz ma podejrzenia co do możliwości występowania odpowiedzi, których nie wymienił, zalecane jest podanie odpowiedzi: inne. W tym przypadku badacz daje możliwość osobom badanym na odpowiedź. 

Ważnym elementem jest wybór pytań metryczkowych. Jeżeli w naszym badaniu wysokość zarobków nie stanowi dla nas istotnej zmiennej to nie ma sensu pytać osób badanych o to. Te pytanie może rodzić wątpliwości wśród osób badanych i zniekształcać uzyskane przez badacza wyniki. Pytanie o dochody często rodzi nieufność i podejrzliwość wśród osób badanych. Wyjściem z tej sytuacji jest danie możliwości osobom badanym na odmówienie udzielania danej odpowiedzi. 

Ważne również jest umiejętne zadawanie pytań w kontekście ich późniejszej analizy. Jeżeli wiek ma być dla nas zmienną zależną, to lepszym rozwiązaniem będzie pytanie otwarte: wiek (w latach), a nie w przedziałach, ponieważ dokładna zmienna (ilościowa w porównaniu do porządkowej) zależna daje możliwość skorzystania z większej ilości analiz statystycznych

Konstrukcja metryczki Wasze opinie

2×1 =