Eszkola

Metryczka - narzędzie badawcze.

Metryczka


Metryczka stanowi bardzo ważny element przeprowadzanych badań. W jej skład wchodzą pytania dotyczące danych socjodemograficznych osób badanych. Przykładem pytań "metryczkowych" są: 

płeć 
wiek 
poziom wykształcenia 
stan cywilny 
miejsce zamieszkania 
sytuacja zawodowa 
poziom dochodu 
wyznanie religijne 
itd....

Oczywiście wybór pytań do metryczki podyktowany jest zawsze rodzajem przeprowadzanego badania oraz tematyką badania. Nie ma sensu zadawać pytania odnośnie poziomu wykształcenia jeżeli badanie przeprowadzamy wśród uczniów gimnazjum. Jeżeli ankieta kierowana jest do kobiet nie ma sensu pytać o płeć, jeżeli przeprowadzamy ankietę w firmie nie ma sensu pytać o sytuację zawodową itd. 

Zmienne z metryczki często w badaniach stanowią główne czynniki, np. celem badania jest porównanie kobiet i mężczyzn pod względem jakiejś cechy, postawy... celem badania może być również sprawdzenie czy wiek osób badanych wpływa na postawę wobec aborcji.. itp. 

Jednakże nawet jeżeli celem naszych badań nie są zmienne socjodemograficzne to zawsze (jeżeli jest taka możliwość) powinna być zawarta metryczka, przynajmniej w podstawowej wersji. Jej analiza pozwala sprawdzić, czy próba (osoby badane), którą przebadaliśmy jest podobna do populacji osób badanych. Jeżeli chcemy wyciągnąć wnioski z naszych badań na całą populację to rozkład, proporcja poszczególnych grup osób w naszym badaniu powinna odzwierciedlać rozkład w populacji (np. podobna liczba kobiet i mężczyzn). Jeżeli na przykład w badaniu przebadaliśmy 90% osób w wieku 20-30 lat to wnioski z naszych badań będą odnosić się w głównej mierze to grupy osób z tej grupy wiekowej. Temat reprezentatywności prób losowej jest jednak o wiele szerszy i w tym artykule nie będzie szerzej omawiany. Gdy badacz stosuje losowy dobór osób do grupy, czyli każda osoba z badanej populacji ma taką samą szansę zostać osobą badaną w naszym badaniu to problem reprezentatywności próby zostaje tutaj zredukowany.

Zamieszczanie metryczki w badaniu jest również przydatne w celu bardziej szczegółowych badań. Sam cel badania może nie być związany ze zmiennymi "metryczkowymi", ale w toku późniejszych analiz i wyciągania wniosków badacz może stwierdzić, że dana zmienna, np. płeć czy wiek ma wpływ na wyniki. 

Dane "metryczkowe" można również zbierać przy obserwacji. Jeżeli badanie ma charakter obserwacyjny i badacz zbiera informacje na podstawie obserwacji to również powinien zapisywać z jaką osobą miał on do czynienia. Oczywiście takie dane będą z reguły "okrojone", ponieważ tylko niektóre dane można zaobserwować, np. płeć, wiek (młodsza, starsza osoba), rasa, waga (szczupły, tęgi), wzrost (niski, wysoki) itp. 

W kolejnym artykule zamieszczamy sposoby konstrukcji "metryczki" oraz wskazujemy na błędy, które mogą pojawić się w tym elemencie. 

Konstrukcja metryczki


Metryczka Wasze opinie

4+8 =