Eszkola

Skala nominalna, pomiar zmiennych.

Skala nominalna


Zmienne mierzone na skali nominalnej można zdefiniować jako wyszczególnienie występujących przypadków. 

Przykłady: 

Płeć: kobieta, mężczyzna
Pora roku: lato, jesień, itd... 
Kolor oczu: piwne, niebieskie, itd... 

Należy zaznaczyć, że zmienna mierzona na skali nominalnej nie nadaje wartości poszczególnym przypadkom, tzn. nie można określić, który z przypadków jest lepszy/większy/szybszy/itd. od innego. Każdy przypadek jest inny, np. nie można stwierdzić, że kobiety są lepsze od mężczyzn albo na odwrót (choć co niektóre osoby mogą się nie zgodzić z tą opinią ;) - są inne, ale nie można uszeregować poszczególnych przypadków według jakiegokolwiek porządku. 

Dla zmiennej mierzonej na skali nominalnej możemy obliczyć dominantę, czyli przypadek najczęściej występujący, ale nie można obliczyć mediany i średniej: przecież nie można powiedzieć, że w badaniu uczestniczyło średnio 1,5 kobiet i 0,5 mężczyzn! 

Możemy natomiast podawać rozkład częstości dla tej zmiennej: tzn. ile było poszczególnych przypadków, jaki procent z całości stanowił dany przypadek, itd. 

Skala nominalna Wasze opinie

5-3 =