Eszkola

Skala porządkowa, pomiar zmiennych.

Skala porządkowa


Zmienne mierzone na skali porządkowej można zdefiniować jako uszeregowanie poszczególnych przypadków ze względu na jakąś właściwość. 

Przykłady: 

Wykształcenie: podstawowe, zawodowe, średnie, wyższe
Wielkość miejsca zamieszkania: wieś, miasto, metropolia 
Stanowisko: pracownik biurowy, manager, dyrektor, prezes 

Poszczególne przypadki możemy uporządkować (stąd nazwa skali) według pewnego kryterium, np. wykształcenie podstawowe jest wykształceniem "słabszym" niż wykształcenie zawodowe, itd.. Należy jednak zaznaczyć, że oprócz porządku nic innego nie można powiedzieć, tzn. nie można stwierdzić, że manager jest o ileś wyższym stanowiskiem niż pracownik biurowy - jest wyższym stanowiskiem, ale nie wiadomo o ile. 

Dla zmiennej mierzonej na skali porządkowej możemy obliczyć dominantę, czyli przypadek najczęściej występujący, możemy również wyznaczyć medianę, ponieważ jesteśmy w stanie uszeregować przypadki od najgorszego/najmniejszego/itd do największego/itd. Średniej nadal nie możemy wyznaczyć, a przez to nie można wyznaczyć np. odchylenia standardowego czy wariancji (statystyki te opierają się na średniej) ponieważ nie można powiedzieć, że osoby badane miały średnio wykształcenie 2,75 czyli trochę zawodowe/bardziej średnie. Możemy podać rozkład częstości dla tej zmiennej: tzn. ile było poszczególnych przypadków, jaki procent z całości stanowił dany przypadek, itd. 

Skala porządkowa Wasze opinie

5×1 =