Eszkola

Alfa-Cronbacha, psychometria - Pomoc z psychometrii

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Alfa-Cronbacha


Alfa Cronbacha jest najpopularniejszą metodą analizy rzetelności danych skal. Jest to miara określająca spójność pozycji wchodzących w skład danej skali, czyli określa to, na ile pozycje wchodzące w skład danego czynnika, skali są do siebie podobne, czy badają te same zjawisko, ten sam konstrukt teoretyczny?


Dla przykładu:

Badacz chciał sprawdzić, czy osoby badane są oszczędne. W tym celu zadał osobom badanym 3 pytania: 

- czy korzystasz z żarówek energooszczędnych?
- czy posiadasz zmywarkę do naczyń?
- czy korzystasz z programów lojalnościowych w hipermarketach?

Po zebraniu odpowiedzi badacz obliczył wskaźnik rzetelności Alfa-Cronbacha = 0,77. Oznacza to, że jest duże podobieństwo pomiędzy poszczególnymi odpowiedziami, ponieważ osoby badane podobnie udzielają odpowiedzi na poszczególne pytania, jeżeli zaznaczają daną odpowiedź to zaznaczają również inną. 

Oczywiście to, czy dane pytania rzeczywiście badają oszczędność dotyczy tematu trafności. Alfa Cronbacha, jako wskaźnik rzetelności, informuje jedynie o tym, czy sposób udzielania odpowiedzi na poszczególne pytania był podobny. Jeżeli tak, pytania są do siebie podobne i można założyć, że badają podobne do siebie zjawisko.

Co więcej, dzięki wskaźnikowi Alfa-Cronabacha jesteśmy w stanie wyodrębnić te pytania ze skali, które zaniżają rzetelność. To znaczy, że jeżeli usunęlibyśmy daną pozycję ze skali, to czy skala uzyskałaby wyższy wskaźnik Alfa-Cronbacha, czy niższy. Jeżeli wyższy oznacza to, że dana pozycja zaniża wskaźnik rzetelności całej skali.

Alfa-Cronbacha przyjmuje wartości od 0 do 1. Im większa wartość tym większa rzetelność skali. Przyjmuje się, że wartości powyżej 0,7 oznaczają prawidłową rzetelność skali. 

Gdy wartość współczynnika Alfa-Cronbacha jest niższa należy zastanowić się nad poszczególnymi pytaniami, które z nich zaniżają wartość bądź też przeprowadzić analizę czynnikową. Być może badana skala zawiera pytania dotyczące kilku konstruktów niż jeden. 


Alfa-Cronbacha Wasze opinie

2+7 =