Eszkola

Moc dyskryminacyjna pozycji. Pomoc z psychometrii.

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Moc dyskryminacyjna pozycji


Moc dyskryminacyjna pozycji w teście jest miarą, dzięki której możemy określić jak dana zmienna, zadanie, pytanie wpływa na ogólny wynik mierzonej przez narzędzie cechy czy umiejętności. Miara ta pozwala odpowiedzieć, czy i na ile wyższa wartość dla danej pozycji jest związana z wyższym poziomem ogólnego wskaźnika danej skali (w skład której wchodzi dana pozycja).

Moc dyskryminacyjna może przyjąć wartości zarówno ujemne jak i dodatnie. Ujemna wartość mocy dyskryminacyjnej danej pozycji wskazuje na to, że wyższe wartości danej pozycji są związane z niższymi wartościami danej sakli. Dodatnia wartość wskazuje, że wyższe wartości danej pozycji są związane z wyższymi wartościami danej skali. 

Można powiedzieć, że osoby, które mają wysoki poziom danej cechy, umiejętności częściej rozwiązują dane zadanie (pozytywnie, bardziej twierdząco odpowiadają na to pytanie) w porównaniu do osób, które mają niższy poziom danej cechy, umiejętności. Innymi słowy, moc dyskryminacyjna wskazuje na ile poszczególne pozycje w skali, "diagnozują" osoby badane na osoby o niskim i wysokim poziomie danej cechy. Wskazuje, które pytania w skali są najbardziej diagnostyczne. Oczywiście należy pamiętać, że moc dyskryminacyjna liczona jest wewnątrz danego narzędzia, zatem jeżeli samo narzędzie źle diagnozuje daną cechę to i wskaźniki mocy dyskryminacyjnych są niepoprawne. 

W praktyce moc dyskryminacyjna jest obliczana jako korelacja pomiędzy daną pozycją a wynikiem ogólnym w całej skali (przy wyłączeniu z tej skali danej pozycji). Jak można zauważyć, wyższa dodatnia korelacja (a zatem wyższa dodatnia moc dyskryminacyjna pozycji) wskazuje, że im dana osoba ma lepsze rezultaty dla danej pozycji tym wyższy jest ogólny poziom mierzonej cechy. 

Przyjmuje się, że wskaźnik mocy dyskryminacyjnej powinien być wyższy niż 0,2 aby włączyć daną pozycję do skali. aby dane pytanie było "diagnostyczne" dla badanej cechy, umiejętności. 

Przykład: Nauczyciel matematyki skonstruował test składający się z 10 zadań, mających określić poziom uczniów z matematyki. Przeprowadził ten test wśród swoich uczniów. Moc dyskryminacyjna zadania 1 wyniosła 0,3; zadania 5: 0,8. Można zatem powiedzieć, że osoby, które prawidłowo rozwiązały zadanie 5 miały wyższy poziom umiejętności matematycznych (wyższy wskaźnik poprawnie rozwiązanych zadań) w porównaniu do zadania 1. Rozwiązanie zadania 1 nie miało tak silnego wpływu na uzyskanie wyższego ogólnego wyniku rozwiązywania zadań w danym teście. 


Moc dyskryminacyjna pozycji Wasze opinie

8-4 =