Eszkola

Grupa kontrolna - metodologia

Grupa kontrolna


Grupa kontrolna to taka grupa, w której nie wprowadzamy manipulacji eksperymentalnej. Przy założeniu niezmienionych innych warunków badawczych w grupie badawczej wprowadzamy założony w badaniu czynnik (występuje zmienna niezależna) a w grupie kontrolnej nie wprowadzamy go (brak zmiennej niezależnej, czynnika). 


Wprowadzenie grupy kontrolnej do badania eksperymentalnego jest niezmiennie ważne i bardzo często stosowane w tego typu metodach badawczych. Istnienie grupy kontrolnej dostarcza badaczom dowodów na to, czy dana zmienna niezależna (czynnik) ma wpływ bądź nie ma wpływu na zmienną pomiarową, zależną. 


Przykład:

Eksperymentator chciał zbadać czy obejrzenie komedii ma wpływ na poczucie dobrostanu. Pierwsza grupa obejrzała komedię, druga grupa obejrzała film obyczajowy, trzecia grupa nie oglądała żadnego filmu. Analizując wyniki badania ustalił, że osoby oglądające komedię miały taki sam poziom poczucia dobrostanu co osoby, które nie obejrzały żadnego filmu ale osoby, które obejrzały film obyczajowy miały niższy poziom dobrostanu w porównaniu zarówno do osób oglądających komedię jak i w ogóle nie oglądających filmu. 


Trzecia grupa, nie oglądająca żadnego filmu stanowiła w badaniu grupę kontrolną. Proszę zauważyć, że gdyby w badaniu nie było tej trzeciej grupy, grupy kontrolnej, badacz mógłby stwierdzić, że obejrzenie komedii wpływa na poczucie dobrostanu (wyniki wyższe niż w grupie osób oglądających film obyczajowy). Jednakże wprowadzenie do planu badawczego grupy kontrolnej dostarczyło badaczowi informacji, że to nie komedia podwyższa u widzów poczucie dobrostanu lecz film obyczajowy go obniża. Poczucie dobrostanu przy obejrzeniu komedii nie uległo zmianie w porównaniu do warunków kontrolnych, grupy kontrolnej. 

Jak zostało przedstawione w powyższym przykładzie, grupa kontrolna stanowi w badaniach bardzo ważny element. Bardzo często jej istnienie w planu badawczych umożliwia postawienie trafnych wniosków z badania. Stanowi ona odniesienie dla wyników z jakąkolwiek manipulacją eksperymentalną. Bez tego odniesienia ciężko jest ustalić czy manipulacja miała wpływ na uzyskane wyniki.

Oczywiście istnieje szereg badań, w których nie wprowadza się grupy kontrolnej, na przykład badamy czy kobiety mają wyższy poziom satysfakcji z życia niż mężczyźni albo czy osoby z różnych miast w Polsce różnią się między sobą poziomem wykształcenia. Nie ma tutaj grupy kontrolnej, są to badania różnicowe, porównawcze, sprawdzamy różnicę pomiędzy grupami, nie manipulujemy warunkami badawczymi. Grupa kontrolna jest istotna w momencie gdy przeprowadzamy eksperyment, gdy manipulujemy warunkami badawczymi. W tej grupie po prostu nie wprowadza się manipulacji. 


Modyfikacja przykładu w tym samym badaniu co został wyżej opisany badacz uzyskał wyniki: grupa oglądająca komedię miała podobny poziom dobrostanu co grupa osób oglądająca film obyczajowy ale obie te grupy miały wyższy poziom dobrostanu niż grupa kontrolna. Wyniki sugerują zatem, że rodzaj filmu nie miał wpływu na wzrost poziomu dobrostanu lecz sam fakt jego oglądania (poczucie odprężenia). W badaniu wystąpiło zatem odniesienie do warunków bez manipulacji. 

Grupa kontrolna Wasze opinie

5×3 =