Eszkola

Skala ilorazowa - poziom różnicy pomiędzy pomiarami

Skala ilorazowa często nazywana jest zamiennie skalą stosunkową. Charakteryzuje się tym, że wyznacza poziom różnicy pomiędzy danymi pomiarami, czyli określa, ile razy większa jest jedna wartość od drugiej. Może być również wyrażona w postaci procentowej. W swojej konstrukcji posiada także zero absolutne w stosunku, do którego porównuje się poszczególne wyniki. Między innymi ta cecha wyróżnia ją spośród innych skal pomiarowych.


Badania w oparciu o tę metodę pozwalają przede wszystkim określić rozmiar różnic pomiędzy analizowanymi cechami i istniejącymi między nimi stosunkami, czyli obliczyć stosunek wielkości. Upraszczając, skala ilorazowa odpowiada na pytanie: „ile razy…” dla przykładu: Ile razy aktualna cena samochodu „A” jest większa od ceny samochodu „B”?


Elementom danej zbiorowości przyporządkowuje się liczby rzeczywiste, które określają pewną, związaną z obiektem badanym wartość. Na podstawie dobranych w ten sposób wartości stwierdza się, ile razy pierwszy element, różni się od drugiego. Tak samo będzie funkcjonować to w przypadku wyników lub charakterystyki zbiorów. Podstawą w przeprowadzaniu badań na skali ilorazowej są podstawowe działania arytmetyczne, czyli:
•    dodawanie,
•    odejmowanie,
•    mnożenie,
•    dzielenie.


Skala ilorazowa w obszarze operacji statystycznych akceptuje niemal wszystkie metody analizy statystycznej.
 

 

Skala ilorazowa Wasze opinie

5-1 =