Eszkola

Reklama definicja i przykłady

Reklama znana jest już od wielu lat i wykorzystywana w różnych aspektach życia. Przede wszystkim jest używana przez przedsiębiorstwa, które w ten sposób promują swoje usługi i produkty wśród klientów. Z definicji reklama stanowi informację, która jest połączona z komunikatem perswazyjnym. Dobrze wykorzystana reklama pomaga w rozwinięciu przedsiębiorstw. Przyjrzyjmy się zatem bliżej aspektom dotyczącym reklamy i jej historii. 

Historia pojawiania się reklamy

Wskazuje się, że pierwsze reklamy pojawiały się już w czasach starożytnych. W tamtym okresie reklama najczęściej występowała w formie napisów na ścianach budynków, kamieniach czy szyldach karczm i stanowiła początek reklamy pisemnej. Bardzo często również handlowcy wykrzykiwali informacje na temat swoich towarów, co traktuje się jako narodziny reklamy ustnej. W roku 1450 pojawiły się natomiast pierwsze reklamy prasowe, które wiązały się z wynalezieniem druku i wejściem na rynek pierwszych gazet. Od tego czasu reklama stale ewoluowała i pojawiały się nowe strategie docierania do klientów. Obecnie form reklamowania swoich usług jest naprawdę wiele i dostępnych jest mnóstwo przedsiębiorstw, które zajmują się oferowaniem pomocy w reklamowaniu swoich usług.

Etapy tworzenia skutecznej reklamy

Stworzenie skutecznej reklamy jest czasochłonnym i skomplikowanym procesem, który wymaga posiadania sporej wiedzy z tego właśnie obszaru. Niezbędne jest bowiem prawidłowe dopasowanie metod działania, aby przynosiły one wymierne korzyści i pozwalały na stworzenie bardzo skutecznych działań reklamowych. Każda reklama wymaga jednak zastosowania się do poniższych etapów tworzenia:


    1. Określenie jaki jest cel reklamowania produktu lub usługi
    2. Sprecyzowanie grupy osób, do których kierowana jest reklama
    3. Wyznaczenie posiadanego budżetu na reklamę
    4. Stworzenie odpowiednich treści do reklamy
    5. Wybranie mediów, w których będzie miała pojawiać się reklama
    6. Analizowanie skuteczności podjętych działań reklamowych i w razie konieczności modyfikowanie ich.

W jaki sposób reklama wpływa na poszczególne osoby?

Dobrze wykonana reklama jest w stanie wpływać na odbiorców na kilku etapach. Każdy z etapów należy w odpowiedni sposób mierzyć, aby obserwować, czy przebiega on w sposób w pełni prawidłowy. Skupienie się na aspektach związanych z tworzeniem reklamy jest bardzo ważne i sprawia, że pieniądze wydane na działania reklamowe nie będą środkami zmarnowanymi.
Reklama w pierwszej kolejności działa na grupę docelową poprzez budowanie w niej świadomości konkretnej marki, firmy lub produktu. Jest to bardzo ważne w przypadku firm wchodzących dopiero na rynek.
W następnej kolejności działania reklamowe mają wzbudzać zainteresowanie produktem, firmą lub marką.
Trzeci etap oddziaływania dotyczy wzbudzenia pożądania konkretnej oferty. Grupa docelowa musi chcieć dokonać zakupu.
Dopiero na czwartym etapie dochodzi do wywołania akcji, czyli najczęściej zakupu danej usługi.

Najpopularniejsze modele reklamowe

Istnieje kilka szczególnie popularnych modeli reklamowych do których należą:
    1. AIDA (1900) – mimo ponad stuletniej historii jest to bardzo często wykorzystywany model reklamy. Składa się z następujących elementów:
        a. Uwaga
        b. Zainteresowanie
        c. Pragnienie
        d. Akcja
    2. AIDCAS (1911) – kolejny model jest pewną wariacją modelu AIDA. Składa się z takich elementów jak:
        a. Uwaga
        b. Zainteresowanie
        c. Potrzeba
        d. Przekonanie
        e. Akcja
        f. Satysfakcja
    3. Raya (1987) – najświeższy model, który zdobył popularność. Składa się z takich elementów jak:
        a. Świadomość
        b. Zrozumienie
        c. Przekonanie
        d. Akcja

Najważniejsze funkcje reklamy

Możliwe jest wyróżnienie pięciu najważniejszych funkcji reklamy, które są najczęściej brane pod uwagę.
Pierwsza jest funkcja identyfikacyjna. Polega ona na wypromowaniu konkretnej marki na rynku i odróżnienie jej od konkurencji.
Działanie informacyjne to druga funkcja reklamy. Taka reklama polega na zbudowaniu świadomości w odbiorcach na temat konkretnego produktu pod względem jego właściwości.
Funkcja promocyjna polega na przedstawieniu odbiorcom racjonalnych powodów, dla których warto wybrać daną ofertę.
Funkcja gwarancyjna polega na zapewnieniach na temat najwyższej jakości reklamowanego produktu.
Funkcja emocjonalna jest postrzegana jako ostatnia i jej zadaniem jest zbudowanie skojarzeń emocjonalnych z konkretnym produktem.

Reklama Wasze opinie

5×1 =

Oprócz reklama może Ci się przydać