Eszkola

Innowacja definicja i przykłady

Innowacją określamy zestaw działań, które mają prowadzić do opracowania nowych lub udoskonalonych produktów, procesów technologicznych lub sposobów zarządzania. Sam termin jest ściśle związany z ekonomią i po raz pierwszy wprowadził go J. A. Schumpeter. Jednocześnie określił, że o innowacji można mówić w przypadku: opracowania nowego produktu, zastosowania nowej technologii, zdefiniowania nowego rynku zbytu, pozyskania nowych surowców lub wprowadzenia zmian w konkretnej gałęzi gospodarki.

Podział innowacji

Pojęcie innowacji jest bardzo rozległe i z tego też powodu ciężko o przedstawienie jednoznacznej definicji, która będzie w precyzyjny sposób określała zagadnienie. Z tego też powodu powstało kilka podziałów, które lepiej definiują czym jest innowacja. Prezentujemy podział wg kryterium:

 • Obiekt zmian

  • Produkty – stworzenie produktu, który był do tej pory nieznany lub został znacząco zmieniony.

  • Technologia – opracowanie zupełnie nowych procesów wytwórczych.

  • Organizacyjne – opracowanie zupełnie nowych lub unowocześnionych systemów organizacyjnych.

  • Społeczne – dotyczą zmian w kwestii technik motywowania.

  • Marketing – odnoszą się do opracowania nowych technik promowania produktów.

 • Skala zmian

  • Duże – są opracowywane przez długi okres czasu. Mogą prowadzić do zmian w cały sektorach gospodarki i wprowadzać zupełnie nowe standardy.

  • Średnie – odnoszą się do reorganizacji przedsiębiorstwa powodowanej unowocześnianiem produktu lub technologii.

  • Drobne – dotyczą ulepszeń produktów, technologii lub procesów, które wpływają na aktualną sytuację w firmie.

 • Oryginalność zmian

  • Kreatywne – dotyczą tych zmian, które faktycznie są przełomowe i prowadzą do powstania zupełnie nowych dóbr i produktów.

  • Imitujące – są to zmiany w dużym stopniu wzorowane na istniejących już rozwiązaniach.

  • Pozorne – stanowią drobne zmiany produktów i w rzeczywistości nie są innowacją.

 • Złożoność zmian

  • Wiązana – zmiany w konkretnym sektorze gospodarki oddziałują także na inne sektory.

  • Izolowane – wprowadzenie innowacji nie wpływa na zmiany w innych sektorach.

 • Rodzaj finansowania

  • Inwestycyjne – są to innowacje, które powstają przy wsparciu funduszy inwestycyjnych i ich środków.

  • Bezinwestycyjne – istnieją w sytuacji, gdy firma z własnego budżetu jest w stanie pokryć wszystkie wydatki związane z wprowadzeniem konkretnej innowacji na rynek.

 • Wpływ na środowisko

  • Proekologiczne – innowacje te pomagają w dbaniu o środowisko i jego lepszej ochronie.

  • Obojętne – takie zmiany w żaden sposób nie wpływają na otoczenie przyrodnicze.

  • Wpływające na równowagę ekologiczną – zmiany, które negatywnie oddziałują na środowisko.

Korzyści z wprowadzania innowacji

Pojawianie się na rynku innowacji ma bardzo pozytywny wpływ na ten i jest bardzo istotne dla prawidłowego funkcjonowania całej gospodarki. Innowacje bowiem zwiększają funkcjonalność istniejących już produktów. Mogą wpływać na całkowite wyeliminowanie przestarzałych systemów. Prowadzą do rozwoju technologiczne i usprawniają komunikację międzyludzką. Pozwalają na zoptymalizowanie czasu pracy, a także mogą wpływać na skuteczniejszą ochronę środowiska naturalnego.

Etapy procesu innowacyjnego

Proces tworzenia innowacyjnych produktów można podzielić na kilka etapów:

 1. Badania podstawowe – polegają na teoretycznych rozważaniach, które pozwolą na stworzenie zupełnie nowych idei.

 2. Badania stosowane – polegają na znalezieniu sposobu na opracowanie konkretnego rozwiązania technologicznego.

 3. Prace rozwojowe – mają na celu stworzenie prototypu.

 4. Wdrożenie – polega na rozpoczęciu wytwarzania konkretnych dóbr, aby sprawdzić czy system produkcyjny faktycznie działa.

 5. Produkcja – etap, w którym rozpoczyna się produkcja konkretnych rozwiązań na dużą skalę.

 6. Sprzedaż – etap, w którym innowacja trafia na rynek i do odbiorców.

Innowacja Wasze opinie

1+6 =

Oprócz innowacja może Ci się przydać