Eszkola

Piramida Maslowa – hierarchia ludzkich potrzeb definicja i przykłady

Piramida Maslowa to inaczej piramida potrzeb. Jest to powszechnie znana teoria, która odnosi się do ludzkich potrzeb oraz motywacji, które wpływają na zachowania poszczególnych osób. Mimo swojej bardzo długiej historii nadal jest to często przytaczana teoria, która nadal pozostała bardzo aktualna i jest wykorzystywana w wielu dziedzinach nauki. Zastosowanie wiedzy zawartej w tej teorii jest bardzo szerokie i może ona zostać wykorzystana na wiele zróżnicowanych sposobów.

Czym jest piramida Maslowa?

Piramida Maslowa odnosi się do ludzkich potrzeb, które są umieszczone od tych najniższego rzędu do najwyższego. Potrzeby, które są umieszczona na niższych rzędach są tymi, które należy zaspokoić w pierwszej kolejności, aby możliwe było przejście do tych wyższego rzędu. Piramida określa potrzeby w sposób naturalny dla większości osób i właśnie z tego powodu koncepcja ta jest tak popularna i bardzo często przytaczana. Dodatkowo piramida może wytłumaczyć z jakiego powodu ludzie podejmują się określonych działań.

Hierarchia potrzeb w piramidzie Maslowa

Na najniższym szczeblu w piramidzie znajdują się potrzeby fizjologiczne. Dotyczą one takich kwestii takich jak jedzenie, picie, sen, odpoczynek, prokreacja,  posiadanie ubrań i dachu nad głową. Są to kwestie związane z najbardziej elementarnymi potrzebami, których zaspokojenie jest niezbędne do tego, aby móc prawidłowo funkcjonować i móc dalej się rozwijać.
Powyżej znajduje się potrzeba bezpieczeństwa. Można ją podzielić na kilka kategorii. Przede wszystkim polega na bezpieczeństwie ekonomicznym, które obejmuje posiadanie pracy, która gwarantuje osiąganie dochodów pozwalających na godne życie. Druga kategoria to bezpieczeństwo osobiste, które polega na tym, że nie odczuwamy zagrożenia w domu, pracy czy na ulicy. Ostatni aspekt bezpieczeństwa dotyczy zdrowia i tego, że nie musimy obawiać się o dostęp do lekarzy czy służby zdrowia.
Wyżej znajduje się potrzeba przynależności. Tę potrzebę należy realizować już od najmłodszych lat dzieciństwa, gdyż zaspokojenie tej potrzeby wpływa również na kwestie bezpieczeństwa. Każdy człowiek potrzebuje kontaktów z innymi ludźmi na różnych płaszczyznach i relacje te muszą być satysfakcjonujące. Dodatkowo każdy człowiek potrzebuje przynależeć do jakiejś grupy, z którą będzie w stanie się identyfikować.
Czwarty szczebel piramidy dotyczy potrzeby uznania. Może ona dotyczyć na przykład posiadania wpływu, prestiżu, awansowania czy odnoszenia zróżnicowanych sukcesów. Dotyczy także szacunku do samego siebie, który polega na wierze we własne możliwości i zdawania sobie sprawy z własnej wartości.
Ostatnia jest potrzeba samorealizacji. Obejmuje ona podejmowanie wszystkich działań, które ostatecznie wpływają na poszerzanie horyzontów i zdobywanie nowej wiedzy. Realizowanie tej potrzeby może odbywać się poprzez wizyt w teatrach, galeriach sztuki czy działaniach dotyczących hobby i zainteresowań. W tej kategorii zawiera się także spełnianie marzeń i odnoszenie sukcesów w różnych dziedzinach.
 

Piramida Maslowa Wasze opinie

5-3 =

Oprócz piramida maslowa może Ci się przydać