Eszkola

Komunikacja werbalna i niewerbalna definicja i przykłady

Komunikacja to nic innego jak sposób na wymianę informacji, który jest realizowany poprzez słowo mówione, pisane, symbole oraz mowę ciała. Samo zagadnienie komunikacji jest bardzo złożone i pozwala także na wyrażanie swoich myśli. Komunikacja to podstawowe narzędzie wykorzystywane do budowania relacji międzyludzkich. Komunikacja może zostać podzielona na werbalną oraz niewerbalną.

Czym jest komunikacja werbalna?

Komunikacja werbalna polega na porozumiewaniu się za pomocą słów. W przypadku tego rodzaju komunikacji warto pamiętać o kilku aspektach, które przekładają się na jej skuteczność. Przede wszystkim słowa powinny być precyzyjnie dobrane, aby jasno zaprezentować przekaz. Słowa należy również dobrać w taki sposób, aby mógł zrozumieć je odbiorca. Dodatkowo muszą być one wypowiadane głośno oraz wyraźnie.

Ten rodzaj komunikacji dzieli się na ustną oraz pisemną. Dodatkowo w komunikacja werbalna daje możliwość korzystania ze wszystkich dostępnych narzędzi umożliwiających dzielenie się informacjami z innymi osobami. W ramach tej komunikacji można zatem korzystać z telefonu komórkowego, mediów społecznościowych, listów itd.

Czym jest komunikacja niewerbalna?

Innym rodzajem jest komunikacja niewerbalna. W stosunku do werbalnej pozwala na lepsze wyrażanie uczuć, emocji i stosunku do konkretnej sytuacji lub zjawiska. Jest to proces porozumiewania się bez użycia słów. Dlatego też konkretny komunikat może być interpretowany na różne sposoby. Każda osoba korzysta z tego rodzaju komunikacji nawet, gdy robi to nieświadomie. Najczęściej komunikacja niewerbalna występuje pod postacią „mowy ciała”. Ta natomiast dzieli się na cztery rodzaje:

  • Mimikę twarzy – marszczenie czoła, unikanie kontaktu wzrokowego czy czerwienienie się.

  • Kinezjetykę – w tej grupie zawierają się gesty, postawa podczas rozmowy oraz wykonywane ruchy.

  • Proksemika – dotyczy odległości pomiędzy uczestnikami podczas rozmowy (możliwe jest wyróżnienie 4 stref: intymnej, osobowej, społecznej oraz publicznej).

  • Parajęzyk – zajmuje się głosem ludzkim w kontekście cech głosu, szybkości mówienia, przejęzyczeń czy samej płynności wypowiedzi.

Komunikacja werbalna i niewerbalna Wasze opinie

2+4 =

Oprócz komunikacja werbalna i niewerbalna może Ci się przydać