Eszkola

Stopa dyskontowa definicja i przykłady

Stopa dyskontowa to pojęcie bezpośrednio związane z zagadnieniami ekonomicznymi. Stopa dyskontowana stanowi jedno z podstawowych narzędzi w rękach Banku Centralnego. Pozwala bowiem na kontrolę podaży pieniądza. Definiuje bowiem na jakim oprocentowaniu bank centralny będzie w stanie pożyczać pieniądze do banków komercyjnych, które działają na rynku.


Wykorzystanie stopy dyskontowej


Stopa dyskontowa może zostać wykorzystana przez prywatnych inwestorów do obliczenia wartości teraźniejszych dochodów z inwestycji, których inwestor może spodziewać się w przyszłości. W praktyce jest zatem wykorzystywana do tego, aby określić czy konkretny papier wartościowy będzie w stanie w przyszłości powiększyć wartość majątku. W przypadku obliczeń możemy mówić o realnej stopie dyskontowej (pomniejszonej o wartość inflacji) lub nominalnej. Wielu inwestorów korzysta zatem z takiego narzędzia w swojej sytuacji, gdyż pozwala ona na znacznie skuteczniejsze inwestowanie i wybieranie aktywów w prawidłowy sposób.

Wykorzystanie stopy dyskontowej przez Bank Centralny

Stopa dyskontowa stanowi jedno z trzech najważniejszych narzędzi, którymi posługuje się Bank Centralny w przypadku kontroli podaży pieniądza. Odpowiedniej wysokości stopa dyskontowa może zwiększać lub zmniejszać podaż pieniędzy w gospodarce. Stopa dyskontowa stanowi oprocentowanie, po którym banki komercyjne mogą pożyczać pieniądze niezbędne do swojego prawidłowego działania. Poprzez ustalenie stopy dyskontowej na wysokim poziomie, który będzie przewyższał przeciętny poziom stóp procentowych można doprowadzić do tego, że banki komercyjne nie będą zainteresowane pożyczaniem pieniędzy. Tym samym utrzymując wysoki poziom rezerw spadnie mnożnik kreacji pieniądze i spadnie w efekcie jego podaż do gospodarki.
Obecnie jednak znaczenie stopy dyskontowej w pewnym stopniu zmalało. Jest ona przede wszystkim wykorzystywana do wyrównania fluktuacji rezerw. Banki komercyjne korzystają z możliwości oferowanych przez stopę dyskontową w sytuacji, gdy zostaje zwiększony poziom rezerw obowiązkowych. Dodatkowo aktualnie stosunkowo rzadko zmienia się poziom jedynie stopy dyskontowej. Najczęściej podążą ona za zmianami pozostałych stóp procentowych, aby ograniczać ryzyko osiągania przez banki niespodziewanych zysków.

Dyskontowanie weksli

Pojęcie stopy dyskontowej pojawia się także podczas dyskonta weksli, czyli ich kupna przez bank jeszcze przed terminem płatności. W takiej sytuacji bank potrąca odsetki dyskontowe za okres od daty wykupienia weksla do terminu płatności. Znając stopę dyskontową weksla możliwe jest zatem obliczenie, jaka kwota odsetek zostanie potrącona i tym samym sprawdzenie, czy sprzedaż weksla będzie w konkretnym momencie miała sens. W przypadku inwestycji wiedza z tego zakresu może być bardzo przydatna i pozwoli w skuteczniejszy sposób mierzyć opłacalność konkretnych transakcji finansowych.

Stopa dyskontowa Wasze opinie

5-2 =
  • O Ok 29.06.2023

    Ok