Eszkola

CIF definicja i przykłady

CIF to w rozwinięciu cost, insurance and Freight (koszt, ubezpieczenie i fracht). CIF stanowi incoterms, który obok CFR, CPT i CIP należy do grupy C, w której zasadnicze koszty związane z transportem są ponoszone przez sprzedającego. Formuła CIF jest stosowana jedynie w odniesieniu do transportu wodnego morskiego i śródlądowego.

Moment, w którym towar uznawany jest za dostarczony

W tym założeniu towar jest uznawany za dostarczony w momencie, gdy przesyłane dobra mijają nadburcie statku w porcie załadowania. Dokładnie w tym momencie wszelkie konsekwencje uszkodzenia lub zgubienia towarów są przenoszone ze sprzedającego na kupującego.

Obowiązki sprzedającego oraz kupującego

Formuła CIF definiuje także jakie obowiązki podnosi kupujący, a jakie sprzedający.

W przypadku sprzedawcy podstawowym obowiązkiem jest zawarte na swój koszt umowy przewozu towaru do portu przeznaczenia oraz opłacenie frachtu i załadunku na statek. Obowiązkowe jest również wykupienie i dostarczenie do kupującego ubezpieczenia obejmującego wszystkie straty i uszkodzenia mogące wystąpić podczas przewozu. Sprzedający jest także zobligowany do dokonania odprawy celnej eksportowanych towarów.

Koszty, które ponosi sprzedający to:

 • Koszt dostarczenia towaru na statek w porcie podanym przez kupującego.

 • Wystawienie i wysłanie faktury handlowej.

 • Koszty zdobycia licencji eksportowej i innych upoważnień.

 • Koszty związane z cłem, podatkiem i innymi opłatami eksportowymi.

 • Koszt zawarcia umowy przewozu.

 • Koszt ubezpieczenia.

 • Koszt wszelkich powiadomień dostarczanych do kupującego.

 • Koszty kontroli jakościowej.

 • Koszty opakowania oraz znakowania towarów.

W przypadku kupującego podstawowym założeniem jest fakt, że to on ponosi ryzyko utraty lub zniszczenia towaru oraz pokrywa ewentualne koszty dodatkowe już po jego dostarczeniu.

Koszty, które ponosi kupujący to:

 • Koszt poinformowania o terminie wysyłki oraz porcie docelowym.

 • Koszt licencji importowej.

 • Koszt podatków i ceł związanych z importem konkretnego towaru.

 • Koszty nie objęte umową i nie będące frachtem, które mogą wystąpić w czasie transportu.

 • Koszty przedwysyłkowej kontroli towaru.

 • Koszty dokumentów potrzebnych kupującemu przy imporcie lub tranzycie towaru.

CIF – definicja Wasze opinie

1×1 =

Oprócz cif – definicja może Ci się przydać