Eszkola

Eksport definicja i przykłady

Najprościej rzecz ujmując eksport to wyprowadzenie i sprzedaż za granicę danego kraju dóbr wytworzonych na jego terenie. Możemy tu wymienić zarówno usługi, jak i produkty, ale także utwory, patenty, metody itp. W kontekście eksportu możemy mówić o bardzo wielu czynnikach, m.in. liczbowych, związanych z wpływem eksportu na kapitał narodowy, PKB danego państwa itd., ale także o kwestiach marketingowych związanych z promowaniem danego dobra poza granicami, a wreszcie możemy spojrzeć na eksport w kontekście globalizacji i spojrzenia na rynek międzynarodowy. 
Bez wątpienia jednak eksport jest pożądanym zjawiskiem z punktu widzenia danego państwa i rynku gospodarczego. 

Klasyfikując eksport na podstawowe podkategorie możemy mówić o eksporcie pośrednim i bezpośrednim oraz o eksporcie biernym i aktywnym.

Eksport pośredni – zakłada, że producent danego dobra eksportuje swoje wyroby za granicę za pośrednictwem innego podmiotu gospodarczego, który zajmie się usługą znalezienia odbiorców zagranicznych, transportu, magazynowania itp. Ten model eksportu najczęściej dotyczy średnich przedsiębiorstw ze względu na mniejsze wymagania kapitałowe. Dodatkowo ten system stwarza przestrzeń dla dodatkowego podmiotu gospodarczego na rynku, który biorąc na siebie odpowiedzialność pośrednictwa może świadczyć realne i potrzebne usługi.

Eksport bezpośredni – dotyczy raczej dużych przedsiębiorstw, które są w stanie wytworzyć wewnętrzny dział lub nawet spółkę-córkę oddelegowaną do zajmowania się eksportem. Ten model zakłada pozyskanie odbiorców zagranicznych, magazynowanie produktów, czasem nawet założenie zagranicznych oddziałów. Oddala on również zwrot inwestycyjny. Kapitał wdrożony w produkcję dóbr zwraca się w dłuższej perspektywie czasowej niż przy sprzedaży dóbr pośrednikowi, jak ma to miejsce w poprzednim modelu eksportu.

Eksport bierny – mamy z nim do czynienia w momencie, kiedy bez ingerencji producenta danych dóbr, takich jak promocja, marketing, pozyskiwanie zagranicznych odbiorców – pojawiają się transakcje eksportu. To odbiorca z innego kraju wychodzi z inicjatywą nawiązania współpracy. 

Eksport aktywny – pojawia się w momencie, w którym oto producent angażuje się w rozwój i promocję swoich dóbr na zagranicznym rynku. Ten rodzaj zakłada działania promocyjne, marketingowe itd. 

Należy jeszcze zaznaczyć, że nie każda wymiana handlowa międzynarodowa jest eksportem. W przypadku wspólnot, unii czy stowarzyszeń państwowych, z prawnego punktu widzenia nie mamy do czynienia z eksportem. Np. wymiany handlowe pomiędzy państwami Unii Europejskiej określa się mianem sprzedaży wewnątrzwspólnotowej. 

Eksport Wasze opinie

2+9 =