Eszkola

Eksport i import surowców mineralnych w Polsce

Z eksportem mamy do czynienia, gdy wyprodukowane dobra są sprzedawane za granicę kraju, natomiast z importem, gdy są one sprowadzane do kraju. 
Surowce mineralne to każda kopalina wydobyta z ziemi, która ma znaczenie gospodarcze. 
Największy udział zarówno w eksporcie, jak i w imporcie Polski od kilkunastu lat notują surowce energetyczne. Drugą grupą są surowce metaliczne. 
Import surowców energetycznych jest uzasadniony niewystarczającymi złożami tych surowców na terenie Polski. Głównym ich dostawcą jest Rosja, aczkolwiek coraz większy udział w imporcie ma Arabia Saudyjska, Irak, Kazachstan, Norwegia.
Wydobycie gazu ziemnego Polski zaspokaja około 20% zapotrzebowania kraju. Głównym źródłem importu jest rosyjski Gazprom, ale również Norwegia i USA, aczkolwiek w dużo mniejszych ilościach. Równocześnie Polska eksportuje ten surowiec na Ukrainę, gdyż ta jest odcięta od dostaw z Rosji. Przyczyną takiego stanu rzeczy jest konflikt obydwu państw. 
Najwięcej węgla importujemy z Rosji. USA, Kolumbii, Kazachstanu, Australii. Węgiel w postaci koksu jest eksportowany do Niemiec, Austrii, Włoch, Indii. 
Ropa naftowa i gaz ziemny są głównymi surowcami mineralnymi, które importuje Polska – 90% ropy naftowej i 60 %  gazu ziemnego kraju pochodzi z importu. 
W grupie surowców metalicznych najwięcej importowanych jest surowców i produktów metalurgii żelaza (rudy, koncentraty, surówki, żelazostopy), żelazo, srebro, aluminium. Import pochodzi z Rosji, Niemiec, Ukrainy, Norwegii. Eksport natomiast wyjeżdża do Niemiec, Francji, Chin.
W grupie surowców chemicznych są to surowce potasu, a w nich sole potasowe, nawozy potasowe, fosforyty, nawozy fosforowe, nawozy azotowe. Import pochodzi z Rosji, Niemcy, Białorusi, Maroko. 
Eksport wyjeżdża do Niemiec, Czech, Rosji. 
W grupie surowców skalnych największy import notują skalne kamienie bloczne, cement, materiały ogniotrwałe, materiały izolacyjne, gips
Import pochodzi z Niemiec, Chin, Czech, Indii, natomiast eksport wędruje do Niemiec, Ukrainy, Rosji. 
Srebro jest eksportowane do Wielkiej Brytanii, Belgii, USA. 

Eksport i import surowców mineralnych w Polsce Wasze opinie

6-2 =

Oprócz eksport i import surowców mineralnych w polsce może Ci się przydać