Eszkola

Lean Manufacturing definicja i przykłady

Lean Manufacturing to koncepcja, która jest odpowiedzią na stale zachodzące zmiany gospodarcze. Jest kierowana do przedsiębiorców, którzy pragną w swoich firmach zoptymalizować procesy produkcyjne. Stosowanie tej koncepcji daje możliwość lepszego pomiaru wyników działalności oraz pozwala na wprowadzenie do firmy kultury zarządzania, który przełoży się na rozwój przedsiębiorstwa oraz zagwarantuje prawidłową komunikację w całym zespole. Koncepcja skupia się głównie na tym, aby osiągać najlepsze wyniki finansowe przy najbardziej optymalnym wykorzystaniu posiadanych zasobów i minimalnym zużyciu energii.

Historia Lean Manufacturing

W Polsce koncepcja Lean Manufacturing jest wykorzystywana od stosunkowo krótkiego czasu. Poza granicami naszego kraju cieszy się ona jednak sporym uznaniem i jest stosowana od dawna. Początki tej koncepcji sięgają lat czterdziestych ubiegłego wieku. Koncepcja wywodzi się z Japonii i po raz pierwszy została wprowadzona w zakładach Toyoty, gdzie skupiono się na maksymalnym ograniczeniu marnotrawstwa przy jednoczesnym zmaksymalizowaniu wartości oferowanej klientom.

Najważniejsze różnice pomiędzy Lean Manufacturing, a tradycyjnym zarządzaniem produkcją

Jedną z różnić w koncepcji Lean Manufacturing jest fakt, że angażuje ona pracowników przedsiębiorstwa w dokonywaniu zmian w firmie. Różnić jest jednak zdecydowanie więcej. Przede wszystkim klasyczny model produkcyjny opiera się o system pchający, a lean manufacturing wprowadza stosowanie systemu ssącego. W dodatku w przypadku produkcji w dużych partiach stosuje się zasadę ciągłego przepływu.

Najważniejsze zasady związane z Lean Manufacturing

W przypadku koncepcji Lean Manufacturing możliwe jest wyróżnienie kilku najważniejszych zasad, które należy wdrożyć, aby móc rozpocząć proces zmian w przedsiębiorstwie. Zasady to:
    • Sprecyzowanie wartości produktu z punktu widzenia klienta
    • Ustalenie strumienia wartości dla produktu
    • Opracowanie systemu, który umożliwi swobodny przepływ surowców oraz materiałów
    • Stosowanie systemu ssącego w relacji klient-dostawca
    • Skoncentrowanie się na ciągłym rozwoju i dążeniu do opracowania lepszych rozwiązań

Jakie rodzaje marnotrawstwa eliminuje Lean Manufacturing?

Koncepcja Lean Manufacturing koncentruje się przede wszystkim na wyeliminowaniu marnotrawstwa w przedsiębiorstwie. Koncepcja zakłada skupienie się na takich kwestiach jak:
    • Nadmierne zapasy
    • Produkowanie na zapas
    • Wykonywanie zbędnych ruchów maszyn
    • Realizowanie zbędnego transportu
    • Długi czas oczekiwania
    • Wady i braki w produktach
    • Nadmierne przetwarzanie
    • Niepełne wykorzystanie możliwości pracowników

Stosowane narzędzia

Dla łatwiejszego wdrożenia koncepcji w przedsiębiorstwie warto skorzystać z profesjonalnych narzędzi, których stosowanie da świetne efekty. Należą do nich:
    1. 5S – narzędzie lean, które daje możliwość stworzenia ergonomicznego i zoptymalizowanego stanowiska pracy.
    2. VSM – system do mapowania strumienia wartości, który weryfikuje przepływ materiałów oraz informacji dotyczących etapu produkcji i dostarczania produktu do klienta.
    3. Kaizen – pozwala na wprowadzania małych udoskonaleń, które w efekcie mają doprowadzić do perfekcyjnego działania produkcji.
    4. Poka-Yoke – założenie, że za błędy w produkcji odpowiadają procesy, a nie ludzie.

Lean Manufacturing a Lean Management

Bardzo często można spotkać się z sytuacją, w której oba te terminy są stosowane ze sobą zamiennie. Tak naprawdę jednak ich znaczenie jest różne. Lean Manufacturing to koncepcja, która obejmuje jedynie działanie procesów produkcyjnych. Lean Management stanowi natomiast rozszerzenie tych założeń na działanie całego przedsiębiorstwa. W związku z tym lean management może być wdrożony nie tylko w firmach produkcyjnych, ale również w bankach, biurach i wielu innych przedsiębiorstwach.

Lean Manufacturing Wasze opinie

8-2 =

Oprócz lean manufacturing może Ci się przydać