Eszkola

Lean Management definicja i przykłady

Odpowiednie zarządzanie przedsiębiorstwem jest kluczowe do osiągania wzrostu prowadzonej działalności i czerpania zadowolenia z konkretnych działań. Prawidłowe zarządzanie firmą i wszystkimi zachodzącymi w niej procesami ma bardzo duże znaczenie i warto się nad takowymi możliwościami zastanowić. Jednym z rozwiązań jest koncepcja Lean management, która zdobywa coraz większe uznanie i świetnie odpowiada na zmieniające się stale warunki rynkowe. Koncepcja ta pozwala zoptymalizować działanie przedsiębiorstwa, a przy tym dzięki jasnym zasadom jest łatwa do wdrożenia. Jest zestawem skutecznych działań dla przedsiębiorstw, które pragną zwiększyć swoją konkurencyjność na rynku.

 

Skąd się wziął Lean Management?

Koncepcja Lean Management to efekt wieloletniego rozwoju oraz połączenie wielu usprawnień i ulepszeń. Szacuje się, że początki tej koncepcji sięgają lat czterdziestych ubiegłego wieku, gdy został opracowany system produkcyjny Toyoty. System ten bowiem skupiał się na tworzeniu najlepszej jakości wyrobów przy skupieniu się na minimalizacji marnotrawstwa energii oraz materiałów. To właśnie ten system stanowił podstawę do stworzenia całej koncepcji Lean Management, która koncentruje się na skróceniu czasu produkcji w połączeniu z maksymalnie efektywnym użyciem dostępnych zasobów.

 

Co to jest Lean Management?

Lean Management to system zarządzania firmą, który polega na minimalizowaniu marnotrawstwa składników produkcji, które nie zwiększają wartości produktu. Koncepcja skupia się na tym, aby wypracować mechanizmy, które pozwalają na tworzenie najwyższej jakości produktów z efektywnym wykorzystaniem posiadanych przez firmę zasobów. Koncepcja ta sprawdzi się zarówno w dużych, jak i średnich przedsiębiorstwach. W wielu miejscach pomoże w opracowaniu bardziej efektywnego procesu produkcyjnego i doprowadzeniu do sytuacji, w której to procesy produkcyjne będą przebiegały sprawniej.

 

Na czym polega koncepcja Lean Management?

Koncepcja Lean Management opiera się na kilku najważniejszych zasadach, które w największym stopniu wpływają na jej skuteczność. Za każdym razem jednak koncepcję należy dostosować do wymogów konkretnego przedsiębiorstwa i jego dokładnej sytuacji. Najważniejsze w Lean Management to:

    • Zdefiniowanie wartości z punktu widzenia klienta. Wszystko to, co nie przekłada się na jej zwiększenie jest postrzegane jako marnotrawstwo.
    • Stworzenie mapy przepływu wartości, która pozwala na określenie ewentualnego marnotrawstwa z jednoczesnymi rozwiązaniami problemów.
    • Stworzenie ciągłego przepływu wartości, w którym nie pojawiają się przerwy, przestoje czy jakiekolwiek zakłócenia.
    • Opracowanie systemu ssącego zamiast tradycyjnego systemu pchającego. Pozwala to na wykonywanie pracy w sytuacji, gdy faktycznie występuje popyt.
    • Ciągłe dążenie do doskonałości. Koncepcja Lean Management nie stanowi jednorazowej zmiany, ale ciągły proces, który polega na stałym wyszukiwaniu konkretnych udoskonaleń w procesie produkcyjnych.

 

Używane w Lean Management narzędzia

W celu skuteczniejszego wdrożenia koncepcji Lean Management wykorzystywane są różne narzędzia. Najczęściej używane do wdrożenia systemu to:

    • JIT
    • 5S
    • SMED
    • Poka-Yoke
    • Zarządzanie wizualne

Poszczególne narzędzia różnią się od siebie odrobinę podejściem do koncepcji Lean Management i pozwalają na skuteczne jej wdrożenie. Prawidłowo użyte pozwalają bezproblemowo przejść przez cały proces wprowadzenia do swojego przedsiębiorstwa skutecznych zasad związanych z uzyskaniem maksymalnej efektywności całego procesu produkcyjnego. W związku z tym warto z takich rozwiązań korzystać i wdrażać je w przedsiębiorstwie.

Czym jest Lean Management? Wasze opinie

3+5 =

Oprócz czym jest lean management? może Ci się przydać