Eszkola

Percepcja definicja i przykłady

Percepcja to pojęcie z zakresu psychologii, które polega na przypisywaniu znaczeń doświadczeniom sensorycznym. Sama granica pomiędzy wrażeniami, a spostrzeżeniami nie jest wyraźna. W ujęciu psychologicznym najczęściej jednak wrażenia określa się jako prymitywne doznania z zewnątrz. Percepcja natomiast jest określana jako działalność mózgu pozwalają na interpretację materiału dostarczonego poprzez wrażenia. Percepcja stanowi jeden z najważniejszych elementów kontaktu człowieka z światem zewnętrznym.

Wpływ percepcji na proces poznawczy

Percepcja w bardzo dużym stopniu wpływa na proces interakcji ze światem zewnętrznym. Z uwagi na to, że jest procesem identyfikowania, daje możliwość trafnego rozpoznawania przedmiotów oraz różnego rodzaju zjawisk. Jest to możliwe nawet w przypadku otrzymania niekompletnego materiału sensorycznego. Na percepcję wpływ ma zatem doświadczenie, wiedza, stan emocjonalny, przekonania i opinie, którymi dana osoba się kieruje. Z tego też powodu każda osoba może odrobinę inaczej postrzegać konkretne zjawiska i interpretować je na swój sposób. Jako ludzie mamy bowiem tendencję do akcentowania niektórych faktów i pomijania innych.

Na percepcję wpływa wiele czynników

Istnieje wiele czynników, które wpływają na percepcję. Nawet u tej samej osoby konkretne zjawiska lub różne przedmioty mogą wywoływać różne doznania w różnych sytuacjach. Znaczący jest tutaj między innymi stan emocjonalny, w którym znajduje się konkretna osoba. Udowodnione zostało, że osoby znajdujące pod wpływem emocji negatywnych mogą blokować dostęp do świadomości pewnego rodzaju bodźców, które stanowią sygnał konkretnych emocji.

Wpływ percepcji na działanie

Percepcja może być wykorzystywana na różne sposoby. Pierwszy to percepcja dla poznania, która polega na zdobyciu wiedzy. W tej sytuacji odbiór i przetwarzanie informacji ma na celu jedynie poszerzenie wiedzy i zbudowanie uświadomionego obrazu. W momencie posiadania wiedzy percepcyjnej można wykorzystać ją na różne sposoby. Również na potrzeby związane z podjęciem się konkretnego działania. Możliwe jest jednak również działanie z udziałem percepcji. Takie podejście polega na koncentracji na nieświadomej kontroli zachowania w celu uzyskania konkretnego efektu, który będzie prowadził do zmian w otoczeniu.
Według niektórych definicji rozgraniczanie percepcji i działania jest błędne. Można bowiem mówić o tym, że sama percepcja stanowi już działanie.
 

Percepcja Wasze opinie

7×5 =