Eszkola

Netto definicja i przykłady

Pojęcie netto jest bardzo często stosowane w ekonomii w odniesieniu do obliczania różnych kwot już po opodatkowaniu. Może zatem odnosić się do wartości towarów czy kwestii wynagrodzeń dla pracowników. To właśnie w tym drugim ujęciu pojęcie jest bardzo istotne dla wielu osób i zrozumienie zasad obliczania wynagrodzenia jest bardzo pomocne w wielu sytuacjach. Pozwala zdecydowanie lepiej odnaleźć się na rynku pracy i sprawniej negocjować swoje wynagrodzenie.

Wynagrodzenie netto dla pracowników

Dla pracowników największe znaczenie ma właśnie otrzymywane wynagrodzenie netto, gdyż to ono warunkuje, ile dana osoba będzie w stanie zarobić w firmie. Płaca netto jest potocznie określana jako „na rękę” i oznacza, ile faktycznie środków wpłynie na konto konkretnej osoby. Wynagrodzenie netto jest obliczane na podstawie brutto pomniejszonego o podatek dochody i składki na ubezpieczenia społeczne. W Polskim systemie podatkowym obciążenia to odpowiednio:

  • Podatek dochodowy

  • Ubezpieczenie emerytalne

  • Ubezpieczenie rentowe

  • Ubezpieczenie chorobowe (opcjonalne w niektórych formach zatrudnienia)

  • Ubezpieczenie zdrowotne

Dopiero po pobraniu wszystkich powyższych składek i podatków można mówić o wynagrodzeniu netto. Sama wysokość obciążeń jest zależna od osiąganych zarobków oraz formy zatrudnienia, na którą zdecydowała się konkretna osoba. Dodatkowo w przypadku zatrudnionych na działalności gospodarczej istnieje możliwość wliczania w koszty niektórych wydatków. W ten sposób można obniżyć wysokość opodatkowania i sporo zyskać na kwestiach podatkowych.

Różnica pomiędzy wartościami brutto a netto jest inna w każdym kraju

Różnice pomiędzy brutto a netto wynikają przede wszystkim z konstrukcji systemu podatkowego w konkretnym kraju. Dlatego też dla różnych państw wartości te będą się pomiędzy sobą dość znacząco różniły. Istnieją również regiony, w których z uwagi na bardzo niskie podatki różnice te są niewielkie. Dotyczy to zarówno wynagrodzeń, jak i cen towarów i usług.

Wartość netto towarów

Pojęcie netto odnosi się również do towarów i usług oferowanych na rynku. W takim przypadku netto oznacza wartość bez doliczonych obciążeń podatkowych, jak np. podatku VAT. Wartość netto jest istotna przede wszystkim dla przedsiębiorców. Ci w niektórych przypadkach mogą zakupione towary i usługi wliczyć w koszty prowadzenia działalności, a zatem sporo zaoszczędzić na ich zakupie. Cała kwota podatku będzie bowiem możliwa do odliczenia, a tym samym wiele towarów będzie zdecydowanie tańszych.


 

Netto Wasze opinie

5+6 =

Oprócz netto może Ci się przydać