Eszkola

Brutto definicja i przykłady

Brutto to pojęcie, które jest bardzo często używane w ekonomii i najczęściej odnosi się do aspektu wynagrodzeń. Pracownicy powinni rozumieć kwestie tego czym jest brutto, gdyż zdecydowanie ułatwia to negocjowanie wynagrodzeń i określanie swoich realnych zarobków. Płaca brutto to nic innego jak wynagrodzenie przed odliczenie podatków oraz składek na ubezpieczenia społeczne. Określa zatem wynagrodzenie całkowite, które nie trafia bezpośrednio do pracownika. Po odliczeniu wszystkich składek na ubezpieczenia oraz podatku powstaje wynagrodzenie netto, które trafia już do osoby zatrudnionej.

Płaca brutto w Polsce

W każdym kraju elementy, które składają się na wynagrodzenie brutto mogą wyglądać odrobinę inaczej z uwagi na konkretny system podatkowy. W Polsce na płacę brutto składają się takie elementy jak:

  • Wynagrodzenie netto (inaczej „na rękę”).

  • Składki na ubezpieczenia społeczne – ubezpieczenie emerytalne i rentowe oraz chorobowe i zdrowotne.

  • Zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych.

Dostępne w Polsce stawki podatku dochodowego to w przypadku pracowników etatowych i osób korzystających ze skali podatkowej 17% lub 32%. W przypadku osób rozliczających się na stawce liniowej w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej podatek wynosi natomiast 19% niezależnie od osiąganych dochodów.

Jeżeli zaś chodzi o ubezpieczenia społeczne to ich wysokość wynosi odpowiednio: 19,52% dla ubezpieczenia emerytalnego (pracownik pokrywa 9,76%, a pozostałą część pracodawca); 8% dla ubezpieczenia rentowego (pracownik pokrywa 1,5%); 2,45% dla ubezpieczenia chorobowego w całości pokrywanego przez pracownika oraz 9% dla ubezpieczenia zdrowotnego.

W efekcie istniejących obciążeń kwota brutto znacząco różni się od kwoty, którą pracownik otrzymuje na rękę. Warto zatem zdawać sobie sprawę z możliwych do osiągnięcia zarobków.

Wartość brutto w przypadku towarów

Pojęcie brutto może dotyczyć również cen oferowanych na rynku towarów oraz usług. W takim przypadku kwota brutto odnosi się do wartości wraz z wszelkimi obciążeniami np. z podatkiem VAT. Osoby fizyczne nie prowadzące działalności gospodarczej najczęściej pokrywają całą wartość towaru razem z opodatkowaniem. Przedsiębiorcy mają natomiast w niektórych przypadkach możliwość odliczenia podatku VAT w przypadku zakupu dokonanego na firmę.

Brutto Wasze opinie

6×7 =

Oprócz brutto może Ci się przydać