Eszkola

Krzywa Laffera definicja i przykłady

Przydatne kalkulatory i narzędzia


Celem wykresu Arthura Laffera było wyjaśnienie, że obniżka podatków prowadzi czasem do wzrostu wpływów podatkowych. Jego krzywa opisuje graficznie zależność między stopą opodatkowania a dochodami budżetu państwa. Zdaniem Laffera całkowite dochody z podatków są funkcją stóp oprocentowania.

Według A. Laffera, podniesienie stawki podatku początkowo zwiększa wpływy podatkowe. Po przekroczeniu jednak pewnej granicy dalszy wzrost stawki podatkowej powoduje, że wpływy uzyskiwane z podatków spadają. Oznacza to, że przy pewnym poziomie stawek, podatki są tak wysokie, że spadek liczby zawieranych transakcji przekłada się na spadek wpływów podatkowych. Przy ustalaniu rodzajów podatków i ich stóp trzeba zatem brać pod uwagę fakt, że mogą one działać antymotywacyjnie, tzn. zniechęcać podmioty gospodarcze do lepszej pracy i w większym wymiarze, do oszczędzania i inwestowania. Nadmierny fiskalizm prowadzi więc do skutków przeciwnych do zamierzonych, czyli do hamowania rozwoju ekonomicznego.

Wykres poniżej przedstawia krzywą Laffera.


Krzywa Laffera

Z wykresu powyżej wynika, że przy stawce 0% dochody podatkowe wynoszą 0, następnie do pewnej wielkości stawki podatkowej dochody rosną, aż do osiągnięcia punktu maksymalnych korzyści (chodzi tu o wartość stawki procentowej, przy której dochody podatkowe są najwyższe). Po kolejnej podwyżce stawki dochody nie rosną a spadają. Ostatecznie przy stawce 100% dochód podatkowy wynosi 0.

Krzywą Laffera wykorzystał Ronald Reagan (doszedł on do władzy w 1981 roku). Zrobił to w celu uzasadnienia proponowanych obniżek podatków, twierdząc, że nie doprowadzą one do spadku wpływów podatkowych rządu federalnego.

Działanie krzywej Laffera na gruncie teoretycznym jest absolutnie możliwe, tzn. jest możliwe, że stawka podatku jest tak wysoka, że jej obniżenie prowadzi do wzrostu wpływów podatkowych. Obecnie jednak niewielu ekonomistów wierzy, że obniżka podatków przeprowadzona przez Reagana faktycznie doprowadziła do wzrostu wpływów podatkowych. Poza tym trudno jest znaleźć przykłady sytuacji, w których przychody z podatku i stawka podatku zmieniają się w przeciwnych kierunkach. Dzieje się tak, ponieważ trudno jest wskazać przykład stawki podatku ustalonej na tak wysokim poziomie, by jej obniżka doprowadziła do wzrostu wpływów podatkowych.


Krzywa Laffera Wasze opinie

9+6 =