Eszkola

Dywersyfikacja definicja i przykłady

Dywersyfikacja stanowi jedną z kluczowych strategii rozwoju firmy. Polega na rozszerzaniu obszaru działania poprzez wprowadzanie nowych produktów do oferty, ale może dotyczyć także pozyskania nowych dostawców, odbiorców czy wprowadzenia nowych metod produkcji. Dywersyfikacja ma na celu rozwój firmy za sprawą wykorzystania jego obecnych zasobów oraz otwarcia się na nowe rynki.

Podział działań dywersyfikacyjnych

Działania dywersyfikacyjne zostały podzielone na kilka grup:

  • Dywersyfikacja koncentryczna – opiera się o wprowadzanie niewielkich modyfikacji do oferowanych towarów, które pozwalają docierać do nowych klientów. Może to być tworzenie produktów przystosowanych do użycia przez osoby leworęczne lub niepełnosprawne.

  • Dywersyfikacja horyzontalna – polega na zaoferowaniu nowego produktu dla obecnie posiadanych klientów. Ta strategia pozwala na wytworzenie nowości rynkowej, która zainteresuje wielu odbiorców. Może to być na przykład wprowadzenie nowego smaku oferowanego napoju.

  • Dywersyfikacja konglomeratowa – polega na produktów niezwiązanych z poprzednimi, które są kierowane do zupełnie nowych odbiorców. W niektórych przypadkach strategia polega na zakończeniu produkcji poprzednich wyrobów. W krajach bardzo wysoko rozwiniętych można często spotkać ten typ dywersyfikacji.

  • Dywersyfikacja wertykalna – jest również określana jako dywersyfikacja pionowa. Polega na objęciu działalności fazy poprzedzającej oraz następującej w stosunku do dotychczasowej działalności firmy. Dzięki tej strategii można zmniejszyć zależności pomiędzy dostawcami oraz odbiorcami. Przykładem może być stworzenie własnego systemu dystrybucji konkretnego produktu.

Powody, dla których prowadzona jest dywersyfikacja

Istnieje kilka najważniejszych determinant decydujących o dywersyfikacji. Przede wszystkim warto wyróżnić niepewność otoczenia. Również brak perspektyw na rozwój jest częstym powodem decydowania się na dywersyfikację. Także działania prowadzone przez konkurencję mogą skłaniać do podjęcia się takiej działalności. Rozwój przedsiębiorstwa i wzrost jego rozmiarów również prowadzi do coraz szerszej dywersyfikacji. W niektórych przypadkach także sytuacja finansowa może wpływać na podejmowanie się konkretnych działań. Ostatni czynnik to nadmiar lub niedobór zasobów fizycznych.

Cele dywersyfikacji oraz korzyści z jej stosowania

Pozytywne efekty wynikające z działań dywersyfikacyjnych to:

  • Szybszy rozwój przedsiębiorstwa

  • Lepsze wykorzystywanie posiadanych zasobów

  • Wzmocnienie pozycji na rynku

Do niepożądanych skutków zaliczają się natomiast:

  • Problemy w zakresie zarządzania firmą

  • Możliwa utrata prestiżu przedsiębiorstwa związana z poszerzeniem działalności

Dywersyfikacja Wasze opinie

9-1 =