Eszkola

Równanie Van der Waalsa - wzór wzór

Równanie Van der Waalsa wyrażane jest wzorem:

\(\left ( p+\cfrac{a}{V_m^2} \right )\left ( V_m-b \right )=RT\)

gdzie:

\(p\) - ciśnienie \([Pa]\),

\(a\) - stała charakterystyczna dla danego gazu, uwzględniająca oddziaływanie między cząsteczkami gazu,

\(b\) - stała charakterystyczna dla danego gazu, uwzględniająca skończone rozmiary cząsteczek,

\(V_m\) - objętość molowa \([\frac{dm^3}{mol}]\),

\(T\) - temperatura bezwzględna \([K]\),

\(R\) - stała gazowa, \(R=8,3144621(75) [\frac{J}{mol\cdot K}]\).Równanie Van der Waalsa - wzór - jak stosować w praktyce?

4+2 =