Eszkola

Wzór na promieniowanie rozproszone wzór

Wzór na promieniowanie rozproszone ma postać:

\(q_s=q_{sk}+q_{sr}=CqF_s+\rho g(C+\sin \alpha)F_g\)

gdzie:

\(q_s\) - promieniowanie rozproszone \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q_{sk}\) - promieniowanie nieba \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q_{sr}\) - promieniowanie odbite od otaczających powierzchni \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q\) - gęstość strumienia ciepła promieniowania słonecznego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(C\) - stała \([-]\),

\(F_s\) - współczynnik widoku powierzchni ze strony nieba \([-]\),

\(F_g\) - współczynnik widoku powierzchni ze strony gruntu \([-]\),

\(\rho\) - refleksyjność powierzchni ziemi \([-]\).Wzór na promieniowanie rozproszone - jak stosować w praktyce?

6×7 =