Eszkola

Wzór na całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego ma postać:

\(\dot Q_s=\dot Q_{sw}+\dot Q_{sg}\)

gdzie:

\(\dot Q_s\) - całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego \([W]\),

\(\dot Q_{sw}\) - maksymalny strumień ciepła dostarczany do pomieszczenia przez ściany i ewentualnie stropodach w konkretnym czasie, wynikającym z opóźnienia, gdy strumień ciepła jest największy \([W]\),

\(\dot Q_{sg}\) - średni strumień ciepła przekazywany przez okna w ciągu godzin nasłoneczniania \([W]\).Wzór na całkowity strumień ciepła pochodzący od promieniowania słonecznego - jak stosować w praktyce?

2×6 =