Eszkola

Wzór na całkowitą ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne wzór

Przydatne kalkulatory i narzędzia

Wzór na całkowitą ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne ma postać:

\(\dot Q=\Theta_dq_dA_s+\Theta_sq_sA_w\)

gdzie:

\(\dot Q\) - całkowita ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne \([W]\),

\(\Theta_d\) - przepuszczalność promieniowania bezpośredniego \([-]\),

\(\Theta_s\) - przepuszczalność promieniowania rozproszonego \([-]\),

\(q_d\) - gęstość strumienia ciepła pochodzącego od bezpośredniego promieniowania \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(q_s\)gęstość strumienia ciepła pochodzącego od promieniowania rozproszonego \([\cfrac{W}{m^2}]\),

\(A_w\) - całkowite pole powierzchni szyby \([m^2]\),

\(A_s\) - pole powierzchni nasłonecznionej części szyby \([m^2]\).Wzór na całkowitą ilość ciepła przekazywanego przez szkło okienne - jak stosować w praktyce?

4+5 =