Eszkola

Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika wzór

Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika ma postać:

\(U=C\cdot \Delta t_g^m\cdot \dot m^a\)

gdzie:

\(C\), \(m\), \(a\) - parametry stałe dla danego typu grzejnika i sposobu włączenia go do sieci przewodów,

\(\Delta t_g\) - średnia arytmetyczna różnicy temperatur \([^oC]\),

\(\dot m\) - strumień masy czynnika grzejnego \([\cfrac{kg}{h}]\).Wzór na współczynnik przenikania ciepła dla grzejnika - jak stosować w praktyce?

5×2 =